Ga naar de inhoud

IMH Specialist

Infant Mental Health-specialisten zijn zorgverleners die zich specifiek geschoold hebben in de ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar en hun ouders. Zij houden zich bezig met onderzoek en behandeling, maar denken ook mee in het uitzetten van beleid en zorgvernieuwing. IMH-specialisten kijken vanuit een brede blik en multidisciplinaire benadering naar de ontwikkeling van het kind. Meerdere invalshoeken (biologisch, cognitief, communicatief, motorisch, sociaal-emotioneel en omgeving) komen samen, waarbij de ouder-kind interactie steeds het centrale uitgangspunt is.

Na de opleiding kunnen IMH-specialisten zich inschrijven in het register van Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH). DAIMH toetst haar leden op de juiste kennis en kundigheid van deze doelgroep en middels herregistratie blijven professionals op de hoogte van de laatste inzichten.


Kunnen we met je meedenken? Neem contact met ons op!

Wil jij IMH materialen altijd bij de hand hebben? Tot 1 maart kun je bij ons een fysieke map met daarin een overzicht van IMH vaardigheden, modellen en materialen verkrijgen. Lees meer