Meteen naar de inhoud

IMH Drenthe

IMH Drenthe | Regionale ontwikkelingen & aanbod Infant Mental Health in Drenthe

Vind een IMH-professional of specifieke methode in Drenthe

In onze database staan gescreende (zorg)professionals & (zorg)organisaties uit de regio. Onze database bestaat uit portfolio’s van leden, die allen minimaal een IMH-scholing van 15 uur en actief werkzaam zijn met gezinnen met jonge kinderen. Organisaties en professionals geven in hun digitale portfolio aan wat hun expertise, zorgaanbod en methodes zijn. Wil jij ook meedoen, ben je IMH geschoold en wil je vindbaar zijn voor ouders en professionals? Meld je dan aan voor ons Pakket 2 IMH netwerkzorg!

Zorgvuldig opstellen van een interventieplan

IMH Nederland vindt het belangrijk om bij aanvang van een interventieplan, zorgvuldig na te denken waarom je kiest voor welke interventie of combinaties van interventies. Dit betekent dat een zorgvuldige triage, gebaseerd op hypothesen nodig is, dat duidelijk is wie wat doet en hoe er geëvalueerd wordt. Hoe er tot een juiste interventieplan en samenwerking gekomen kan worden, wordt beschreven binnen de IMH-netwerkzorg. Elke professionals en organisatie houdt zijn eigen behandelverantwoordelijkheid, IMH Nederland faciliteert en stimuleert samenwerking. 

Kick-Off Drenthe & vervolg

Op initiatief van Elisabeth Scheffer (GGZ-Drenthe) en Heidi van ‘t Hoff (ouder-kindpraktijk Bloesem) is er in 2022 in Drenthe een kick-off georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was om jonge kind professionals uit Drenthe te ontmoeten en te inventariseren of en welke mogelijkheden er zijn voor het starten van IMH-netwerken. 

Tijdens deze avond hebben we presentaties gehad van: Esther van der Zee (klinisch psycholoog & circuitmanager behandelzaken KJP GGZ Drenthe), Ilona Slomp (Ervaringsdeskundige professional complexe geboortezorg Veerkrachtige ouders), Heidi van ’t Hoff (gezondheidszorgpsycholoog bij ouder-kind praktijk Bloesem), Yvette Bos – Van Asperen (kinderarts Treant Zorggroep) en Rijanne te Velde (ambulant medewerker Yorneo).

Vervolg
De initiatiefnemers zullen samen met de sprekers gaan afstemmen over een vervolg. Mogelijkheden voor een vervolg kunnen zijn het opstarten van intervisiegroepen, themabijeenkomsten en/of starten met netwerkzorg. Indien er meer bekend is over het vervolg, krijgen de deelnemers van de kick-off een mail. Ook wordt het vervolg op deze webpagina van Drenthe geplaatst.

Achter de schermen kunnen jullie elkaar vast blijven ontmoeten in de online community. Aanmelden kan gratis via ons Pakket 1 Starten met IMH. Wil je al specifiek aan de slag met netwerksamenwerking in de regio Drenthe? Dan stap je in via Pakket 2 IMH Netwerkzorg

Meer informatie? Of afstemming over casuïstiek? 

Heidi van ‘t Hoff  (GZ-psycholoog & IMH-specialist) via: info@ouderkindpraktijkbloesem.nl

Elisabeth Scheffer (GZ-psycholoog & IMH-specialist) via: elisabeth.scheffer@ggzdrenthe.nl

Een IMH-basiscursus volgen tot Infant Family Associate? Of door voor Infant Family Practitioner?

Ik wil mij inzetten voor goede IMH netwerkzorg

Wij ondersteunen IMH-professionals om zo goed mogelijk en efficiënt samen te werken omwille van de juiste ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen.  En als jij diezelfde missie hebt, dan je ben je welkom!

Wat krijg je
Onderlinge verbinding tussen professionals vinden we belangrijk bij IMH Nederland. Om hierin te faciliteren bieden we jou: 

  • Een inspirerende online community met IMH professionals uit heel Nederland, waarin je kennis en vraagstukken met collega professionals kunt delen.
  • Ruim 50 IMH-tools die voor je klaarstaan die je kunt gebruiken om werken vanuit de Infant Mental Health-visie goed vorm te geven.
  • Advies en ondersteuning vanuit IMH Nederland

IMH projecten in de regio Drenthe

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt en traint hulpverleners bij het aangaan van het intieme gesprek over kinderwens. Ze traint hulpverleners die de rol van aandachtsfunctionaris NNZ binnen hun organisatie op zich willen nemen. Lees meer over Nu Niet Zwanger.

Kansrijke Start

Kansrijke Start is een landelijke campagne, om jonge kinderen een betere start te geven. Er wordt ingezet op betere samenwerking en de vorming van coalities via een subsidie die aan gemeentes wordt aangereikt. Meerdere Drentse gemeenten, zoals Meppel nemen deel. Lees meer wie er nog meer meedoen via Kansrijke Start lokale coalities.

Onrustige Baby netwerkzorg

Infant Mental Health zorg, dichtbij ouders voor als zij een onrustige baby hebben. In elke regio worden professionals specifiek opgeleid om vanuit netwerkzorg ouder en kind te begeleiden goed te begeleiden. Op helpmijnbabyhuilt.nl vind je meer informatie voor aanspreekpunten in deze regio.

PABO jonge kind

NHL Stenden Hogeschool heeft een expertisecentrum Jonge Kind die leerkrachten opleidt tot Jonge Kind Specialist. Tevens zetten ze zich samen met andere PABO’s in binnen het Expertisecentrum Early Childhood Education met projecten om binnen het basisonderwijs meer aandacht te krijgen voor deze leeftijdsgroep.

Integrale Vroeghulp

Voor ouders van kinderen met (vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek in Drenthe. Meer informatie over Integrale Vroeghulp Drenthe.

Samen voor het jonge kind

In ‘Samen voor het jonge kind‘ werken gedragswetenschappers van Accare, Ambiq en Cosis samen met het doel problemen snel te signaleren en gelijk de juiste interventie te plegen (matched care). Daar omheen hebben zij een schil aan professionals met wie zij samenwerken. 

Moeders van Hoogeveen

Als je zwanger bent en problemen hebt, kan dat zorgen voor veel stress. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van een baby. Moeders van Hoogeveen is een project van gemeente Hoogeveen en helpt aanstaande moeders om tijdens de zwangerschap gezond te leven. 

JMG Hoogeveen

Bij VVE&O kun je je aanmelden voor de jonge moeder groep. Dit is een groep waarbij jonge moeders 1x per 2 weken samen komen om ervaringen uit te wisselen. Lees meer op Jonge Moeder Groep Hoogeveen

Vroeg Erbij Team

Vroeg Erbij Team is een samenwerkingsverband van MEE Noord, GGD Groningen, Lentis/Jonx, UMCG afd. kinderrevalidatie en KNO-CSK, Cosis, Kentalis, Visio, Accare, Elker en Quadraten. Het samenwerkingsverband richt zich op kinderen met ontwikkelingsproblemen. 

Achtergrond informatie IMH-visie & trainingen

Zelf aan de slag met de IMH-visie? Kijk welke opleiding past

E-learning IMH-visie

Op je eigen tijd en tempo kennis maken met de IMH-visie? Deze e-learning biedt je 8 uur aan digitaal materiaal, met theoretische achtergronden en opdrachten in onze online leeromgeving

Basiscursus Infant Mental Health

Basiscursus regio Zwolle

Wil je samen met professionals uit jouw regio aan de slag met de IMH-visie. Volg dan deze basiscursus in regio Zwolle. In deze cursus leren we professionals werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hierom heen. Start najaar 2022

Basis & verdiepingscursus

In deze opleidingsroute tot Infant Family Practitioner vind je alles wat je nodig hebt om uit de voeten te kunnen met de IMH-visie en passende interventies in de 1e lijn en/of in de gezinsbehandeling. Start najaar 2022 en vervolg start in 2023

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit je regio?

Aanmelden regionieuws Drenthe

Waarom Infant Mental Health netwerkzorg?

Infant Mental Health richt zich op een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders. Als je de visie en uitgangspunten kent, dan weet je dat dit een breed gebied is. En dat is ook het fijne van de Infant Mental Health-visie. Het richt zich niet op één aspect van de groei of ontwikkeling van het  jonge kind, maar allerlei kennisgebieden komen samen. Dat biedt kansen voor een goede netwerksamenwerking en het maken van één gezinsplan.

Infant Mental Health-professionals hebben naast hun eigen basisberoep, zoals kinderarts, kinderpsycholoog of kinderfysiotherapeut, aanvullende scholing gehad. Daardoor letten ze op relaties en patronen die kunnen ontstaan bij gezinnen met (zeer) jonge kinderen. Behandelplannen zijn niet alleen gericht op het eigen vakgebied en het indiviuele gezinslid, maar IMH behandelplannen zijn integraal van opzet, houdt ook rekening met de specifieke situatie van het gezin, individuele kenmerken en de relaties onderling. Op die manier krijg je als ouder en/of verwijzer een totaal aanpak.

Volg ons ook op social media