Infant Mental Health onderwijs

Overzicht online & blended onderwijs  

Cursusaanbod en trainingen van IMH Nederland

IMH Nederland vindt het belangrijk om op een laagdrempelige manier kennis te delen over Infant Mental Health. Daarom bieden we trainingen en cursussen aan. Dit doen wij in een blended vorm, theorie en werkcolleges kan je online doen op het moment dat het jouw uitkomt. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om te oefenen met vaardigheden en dat doen wij live, onder begeleiding van ervaren docenten. In de periode van corona zullen deze scholingen volledig online zijn. 

Basiscursus Infant Mental Health

IMH Nederland gelooft erin dat een competente en reflectieve IMH-professional, gezinnen weer in hun kracht kan zetten. Als we hierbij aandacht hebben voor de behoefte van het kind en/of de ouders en onze zorg daarop inrichten, dan krijg je beter en sneller resultaat. Om dit te bevorderen organiseert IMH Nederland een basiscursus Infant Mental Health op blended wijze.

In deze cursus, met recente empirische kennis, leren we professionals werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hierom heen. Het didactisch klimaat voor professionals is inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn dan ook belangrijke kernwaarden die terugkomen in het scholingsaanbod van IMH Nederland. En daar is deze blended basiscursus Infant Mental Health op ingericht.  

Praktische informatie:

Docenten: Marilene de Zeeuw, Zillah Holtkamp, Carla Brok en Nanniek Bijen

Kijk bij meer informatie voor de verschillende startdata en locaties.

Infant Mental Health in de kinderopvang en onderwijs

Infant Mental Health heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk gericht op de gezondheidszorg. Om vanuit preventie te werken, is het echter erg belangrijk dat ook binnen de kinderopvang en het onderwijs meer aandacht komt voor de IMH-visie en hoe je dit goed kan vertalen naar praktische handvatten op de groep.  Want het is een meerwaarde voor ouders en kind! Vanuit onze eerdere scholing zien we namelijk de kwaliteit van vroegsignalering  en ouder begeleiding verbeteren als kinderopvang, peuterspeelzaal en IKC  vanuit de IMH-visie gaan handelen. 

In deze online-scholing nemen we je mee bij de eerste stappen die je hier kan nemen om Infant Mental Health te implementeren binnen je voorschoolse voorziening. 

Praktische informatie:
Docenten: Nanniek Bijen & Zillah Holtkamp

Overzicht van data waarop de scholing aangeboden wordt:

– Woensdag 21 april & woensdag 21 mei 9.30 uur – 12.00 uur i.c.m. met een online leeromgeving