IMH Rijk van Nijmegen

Regiopagina voor laatste ontwikkelingen m.b.t. (zorgaanbod) Infant Mental Health 

Infant Mental Health netwerk in Rijk van Nijmegen

Welkom op de pagina van IMH Rijk van Nijmegen. Met elkaar rollen we het werken vanuit de IMH-visie in de regio steeds verder uit. We bouwen samen aan een stevig netwerk, betrekken zo veel mogelijk organisaties en hebben samen intervisie. 


Regiocoördinatoren: 

Carlijn Hendrikx – Psychomotorisch (gezins)therapeut en i.o. IMH Specialist
Contactgegevens: carlijn-hendrikx@hotmail.com

Hetty Jonker – GZ-Psycholoog, IMH Specialist en eigenaar NultotZes psychotherapie
Contactgegegevens: jonker@nultotzes.nl

Hetty Jonker
GZ-Psycholoog/psychotherapeut, IMH-Specialist en eigenaar Nul tot Zes psychotherapie
Carlijn Hendrikx
Psychomotorosch (gezins)therapeut en IMH-Specialist i.o.
Previous
Next

Vervolg Meet-up IMH Rijk van Nijmegen 22 september 2022

Praktische info
Donderdag 22 september van 15.30 tot 17.00 online via Zoom. 
 
Programma
– Spreker Ingrid van Kruysbergen | Ambulant hulpverlener 
Ingrid vertelt over haar werk vanuit de methode ‘’Baby-in-Zicht’, een video-interactiemodule vanuit het AIT (Associatie Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling). Deze methodiek is gericht op de interactie tussen baby en (aanstaande) ouders met psychische klachten en vragen.
 
– Visie’s uitwisselen op basis van situatieschetsen over gezinnen met jonge kinderen | Alle deelnemers in subgroepen
We schetsen een situatie rondom een gezin met jonge (kind)eren). Met een aantal vragen gaan we in subgroepen uiteen om met elkaar te bespreken hoe ieder vanuit zijn eigen blik en vakgebied naar de situatie kijkt. 
 
– Koppeling van de situatieschetsen aan IMH visie, concepten en theorie | Regioteam 
De situatieschetsen worden plenair nabesproken en worden door het regioteam gekoppeld aan de IMH visie, concepten en theorieën. 
 

IMH netwerken Rijk van Nijmegen

Op 3 februari 2022 heeft de eerste Meet-up in regio Nijmegen plaats gevonden. Met als doel om elkaar te leren kennen, verbinden, te starten met het creëren van commitment op de gezamenlijke visie en stil te staan bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen. In aansluiting op de kick-off worden er verschillende inhoudelijke vervolgbijeenkomsten georganiseerd met ruimte voor delen van kennis en netwerken.

Op deze pagina houden we samen met de regiocoördinatoren de pagina met regionale invulling up to date

Scholingsaanbod Infant Mental Health

Ben jij als professional werkzaam in rijk van Nijmegen en ben je op zoek naar IMH- webinars, cursussen of een gehele opleiding tot Infant Family Practioner? Bekijk hier ons cursusaanbod. 

Wetenschappelijk onderzoek IMH NederlandIn onze database staan (zorg)organisaties uit Nijmegen die Infant Mental Health getrainde professionals in dienst hebben. We vinden het namelijk belangrijk dat professionals die met jonge kinderen werken, denken en handelen vanuit eenzelfde visie. Daarom screenen we bij inschrijving of en zo ja, welke IMH- training professionals gedaan hebben. 

Zorgaanbod eenvoudig inzichtelijk via digitale portfolio’s

Onze database bestaat uit portfolio’s van leden. Organisaties en professionals geven in hun digitale portfolio aan wat hun expertise, zorgaanbod en interventiemethodes zijn. Als platform zijn we bovendien op de hoogte van de actuele wachtlijst.  Met deze informatie denken wij mee met verwijzers en matchen de hulpvraag met de juiste expertise. Zo hoef je als huisarts, jeugdarts of gemeente niet meer op zoek naar het beste aanbod en kan je aandacht uit gaan naar de zorg voor het gezin.

Kunnen we jou ergens mee van dienst zijn?  Neem vrijblijvend contact met ons op 

Deelnemende organisaties IMH regionetwerk

Waarom een Infant Mental Health professional?

Infant Mental Health richt zich op een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders. Als je de visie en uitgangspunten kent, dan weet je dat dit een breed gebied is. En dat is ook het fijne van Infant Mental Health. Het richt zich niet op 1 aspect van de groei of ontwikkeling van het kind, maar allerlei gebieden komen samen. Dat biedt kansen voor een goede ketensamenwerking en het maken van 1 gezinsplan. 

Infant Mental Health professionals hebben naast hun eigen basisberoep, zoals kinderarts, kinderpsycholoog of kinderfysiotherapeut aanvullende scholing gehad. Daardoor letten ze op relaties en patronen die kunnen ontstaan bij (zeer) jonge kinderen en hun gezinsleden. Behandelplannen zijn niet alleen gericht op het eigen vakgebied, maar zijn integraal van opzet en het plan houdt ook rekening met de specifieke situatie van het gezin. Op die manier krijg je als ouder en/of verwijzer een totaal aanpak.

Over IMH Nederland

Samen met onze partners zorgen wij dat ouders het juiste antwoord krijgen op hun vragen in de opvoeding. Daarbij willen we dat de wens van ouders centraal staat en de informatie dichtbij huis gevonden kan worden. Dat betekent dat onze professionals op een nieuwe manier samenwerken om te zorgen dat kennis van specialisten beschikbaar is op het moment dat ouders daar behoefte aan hebben.  We matchen hulpvraag met het juiste aanbod, bieden scholing, hebben een online IMH-behandelomgeving, verkorten de keten en zetten ons in voor zorginnovatie.  Ook deelnemen? Meld je aan! 

Stel je vraag:

Heb jij een vraag over je zwangerschap, de opvoeding van je kleintje of over je rol als ouder? Je kan hiervoor bij je huisarts of consultatiebureau-arts terecht. Wil je onafhankelijk advies, of wil je samen met je verwijzer weten welke expert jou verder kan helpen, dan mag je gerust contact opnemen met het adviesteam van IMH Nederland. Wij staan dagelijks voor je klaar!

Volg ons ook op social media