IMH Limburg

Regiopagina voor laatste ontwikkelingen m.b.t. (zorgaanbod) Infant Mental Health 

Infant Mental Health netwerk in Limburg

Welkom op de pagina van IMH Limburg. Met elkaar rollen we het werken vanuit de IMH-visie in de regio steeds verder uit. We bouwen samen aan een stevig netwerk, betrekken zo veel mogelijk organisaties en hebben samen intervisie. 


Regiocoördinatoren: 

Marloes Meelkop – Gedragswetenschapper & IMH-specialist bij Xonar
Contactgegevens: Zuid-Limburg@imhnederland.nl

Natasha Schreinemacher – GZ-psycholoog, EMDR therapeut en i.o. IMH-specialist bij Moventis GGZ
Contactgegevens: Zuid-Limburg@imhnederland.nl

Kiona Boersma – GZ-psycholoog IMH specialist en directeur Moventis GGZ
Contactgegevens: k.boersma@moventisggz.nl

Renske Leenders – GZ-psycholoog, Speltherapeut, i.o. IMH specialist en Directeur Moventis GGZ
Contactgegevens: r.leenders@moventisggz.nl

Natasha Schreinemacher
GZ-psycholoog, EMDR therapeut, i.o. IMH-specialist Moventis GGZ
Marloes Meelkop
Gedragswetenschapper & IMH-specialist
Kiona Boersma
GZ-psycholoog IMH specialist en directeur
Renske Leenders
GZ-psycholoog, Speltherapeut, i.o. IMH specialist en Directeur
Previous
Next

Kick-Off Limburg

Op initiatief van Marloes Meelkop (Xonar) en Natasha Schreinemacher (Moventis GGZ) is er begin april 2022 in Limburg een kick-off georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was om jonge kind professionals uit Limburg te ontmoeten en te inventariseren of en welke mogelijkheden er zijn voor het starten van IMH-netwerken. 

Tijdens deze avond hebben Marloes en Natasha uitleg gegeven over de IMH-visie en hebben Hilde Kempeneers (kinderpsychiater & IMH-specialist), Lisette Walbeehm (kinderarts), Jenne Ploumen (pre-verbaal logopediste) en Noëmi Gigase-Maassen (jeugdconsulent) uitleg gegeven hoe zij de IMH-visie toepassen binnen hun werksettingen. 

Vervolg
De initiatiefnemers zullen samen met de sprekers gaan afstemmen over een vervolg. Mogelijkheden voor een vervolg kunnen zijn het opstarten van intervisiegroepen, themabijeenkomsten en/of starten met netwerkzorg. Indien er meer bekend is over het vervolg, krijgen de deelnemers van de kick-off een mail. Ook wordt het vervolg op deze webpagina van Limburg geplaatst.

Achter de schermen kunnen jullie elkaar vast blijven ontmoeten in de online community en regiogroep Limburg. Aanmelden kan via het lidmaatschap Instap

Beste allemaal,

Allereerst nogmaals dank jullie wel voor jullie aanwezigheid bij de IMH kick-off van 7 april. Wij vonden het geweldig om te zien dat jullie in grote getale geïnteresseerd waren om meer te horen over de IMH visie en hoe we deze verder willen gaan verspreiden in onze regio. We hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen over deze bijeenkomst en kunnen ons voorstellen dat jullie benieuwd zijn naar het vervolg hiervan.

Op dit moment zijn wij als regiocoördinatoren, samen met IMH Nederland, bezig met de inventarisatie van de wensen die uitgesproken zijn tijdens en na de kick off. We onderzoeken welke activiteiten we kunnen ondernemen om het IMH netwerk verder vorm te geven en hoe we de verbinding op kunnen zoeken.

Wij hopen jullie snel mee te kunnen nemen in het vervolg van deze geslaagde kick off!

Hartelijke groeten,

Joyce, Marloes en Natasha

Informatie IMH-visie &trainingen

Zelf aan de slag met de IMH-visie? Kijk welke opleiding past

E-learning IMH Nederland

E-learning IMH-visie

Op je eigen tijd en tempo kennis maken met de IMH-visie? Deze e-learning biedt je 8 uur aan digitaal materiaal, met theoretische achtergronden en opdrachten in onze online leeromgeving

Basiscursus Infant Mental Health

Basiscursus regio Eindhoven

Wil je samen met professionals uit jouw regio aan de slag met de IMH-visie. Volg dan deze basiscursus in regio Zwolle. In deze cursus leren we professionals werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hierom heen. Start najaar 2022

Verdiepingscursus Infant Mental Health - IMH Nederland

Basis & verdiepingscursus

In deze opleidingsroute tot Infant Family Practitioner vind je alles wat je nodig hebt om uit de voeten te kunnen met de IMH-visie en passende interventies in de 1e lijn en/of in de gezinsbehandeling. Start najaar 2022 en vervolg start in 2023

Wetenschappelijk onderzoek IMH NederlandIn onze database staan (zorg)organisaties uit Limburg die Infant Mental Health getrainde professionals in dienst hebben. We vinden het namelijk belangrijk dat professionals die met jonge kinderen werken, denken en handelen vanuit eenzelfde visie. Daarom screenen we bij inschrijving of en zo ja, welke IMH- training professionals gedaan hebben. 

Zorgaanbod eenvoudig inzichtelijk via digitale portfolio’s

Onze database bestaat uit portfolio’s van leden. Organisaties en professionals geven in hun digitale portfolio aan wat hun expertise, zorgaanbod en interventiemethodes zijn. Als platform zijn we bovendien op de hoogte van de actuele wachtlijst.  Met deze informatie denken wij mee met verwijzers en matchen de hulpvraag met de juiste expertise. Zo hoef je als huisarts, jeugdarts of gemeente niet meer op zoek naar het beste aanbod en kan je aandacht uit gaan naar de zorg voor het gezin.

Kunnen we jou ergens mee van dienst zijn?  Neem vrijblijvend contact met ons op 

Deelnemende organisaties IMH regionetwerk

Waarom een Infant Mental Health professional?

Infant Mental Health richt zich op een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders. Als je de visie en uitgangspunten kent, dan weet je dat dit een breed gebied is. En dat is ook het fijne van Infant Mental Health. Het richt zich niet op 1 aspect van de groei of ontwikkeling van het kind, maar allerlei gebieden komen samen. Dat biedt kansen voor een goede ketensamenwerking en het maken van 1 gezinsplan. 

Infant Mental Health professionals hebben naast hun eigen basisberoep, zoals kinderarts, kinderpsycholoog of kinderfysiotherapeut aanvullende scholing gehad. Daardoor letten ze op relaties en patronen die kunnen ontstaan bij (zeer) jonge kinderen en hun gezinsleden. Behandelplannen zijn niet alleen gericht op het eigen vakgebied, maar zijn integraal van opzet en het plan houdt ook rekening met de specifieke situatie van het gezin. Op die manier krijg je als ouder en/of verwijzer een totaal aanpak.

Over IMH Nederland

Samen met onze partners zorgen wij dat ouders het juiste antwoord krijgen op hun vragen in de opvoeding. Daarbij willen we dat de wens van ouders centraal staat en de informatie dichtbij huis gevonden kan worden. Dat betekent dat onze professionals op een nieuwe manier samenwerken om te zorgen dat kennis van specialisten beschikbaar is op het moment dat ouders daar behoefte aan hebben.  We matchen hulpvraag met het juiste aanbod, bieden scholing, hebben een online IMH-behandelomgeving, verkorten de keten en zetten ons in voor zorginnovatie.  Ook deelnemen? Meld je aan! 

Stel je vraag:

Heb jij een vraag over je zwangerschap, de opvoeding van je kleintje of over je rol als ouder? Je kan hiervoor bij je huisarts of consultatiebureau-arts terecht. Wil je onafhankelijk advies, of wil je samen met je verwijzer weten welke expert jou verder kan helpen, dan mag je gerust contact opnemen met het adviesteam van IMH Nederland. Wij staan dagelijks voor je klaar!

Volg ons ook op social media