Meteen naar de inhoud

IMH Limburg

IMH Limburg | Regionale ontwikkelingen & aanbod Infant Mental Health in Limburg

Vind een IMH-professional of specifieke methode in Limburg

In onze database staan gescreende (zorg)professionals & (zorg)organisaties uit de regio. Onze database bestaat uit portfolio’s van leden, die allen minimaal een IMH-scholing van 15 uur en actief werkzaam zijn met gezinnen met jonge kinderen. Organisaties en professionals geven in hun digitale portfolio aan wat hun expertise, zorgaanbod en methodes zijn. Wil jij ook zichtbaar zijn op onze website? Kies dan voor ons Pakket 2 IMH netwerkzorg!

Zorgvuldig opstellen van een interventieplan

IMH Nederland vindt het belangrijk om bij aanvang van een interventieplan, zorgvuldig na te denken waarom je kiest voor welke interventie of combinaties van interventies. Dit betekent dat een zorgvuldige triage, gebaseerd op hypothesen nodig is, dat duidelijk is wie wat doet en hoe er geëvalueerd wordt. Hoe er tot een juiste interventieplan en samenwerking gekomen kan worden, wordt beschreven binnen de IMH-netwerkzorg. Elke professionals en organisatie houdt zijn eigen behandelverantwoordelijkheid, IMH Nederland faciliteert en stimuleert samenwerking. 

Kick-Off Limburg

Op initiatief van Marloes Meelkop (Xonar) en Natasha Schreinemacher (Moventis GGZ) is er begin april 2022 in Limburg een kick-off georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was om jonge kind professionals uit Limburg te ontmoeten en te inventariseren of en welke mogelijkheden er zijn voor het starten van IMH-netwerken. 

Tijdens deze avond hebben Marloes en Natasha uitleg gegeven over de IMH-visie en hebben Hilde Kempeneers (kinderpsychiater & IMH-specialist), Lisette Walbeehm (kinderarts), Jenne Ploumen (pre-verbaal logopediste) en Noëmi Gigase-Maassen (jeugdconsulent) uitleg gegeven hoe zij de IMH-visie toepassen binnen hun werksettingen. 

Vervolg
De initiatiefnemers hebben tussentijds meerdere keren afgesproken. Daarbij is een groep met IMH-specialisten van Xonar, Moventis en Youz samen met Scoor samengekomen. Zij zullen allereerst na de zomer 2023 samen met directe netwerkpartners gaan samenkomen om in kleinschalig verband te kijken waar kansen en mogelijkheden voor regio Limburg komen.

Achter de schermen kunnen jullie elkaar vast blijven ontmoeten in de online community en regiogroep Limburg. Aanmelden kan via Pakket 1 Starten met IMH

Een IMH-basiscursus volgen tot Infant Family Associate? Of door voor Infant Family Practitioner?

Ik wil mij inzetten voor goede IMH netwerkzorg

Wij ondersteunen IMH-professionals om zo goed mogelijk en efficiënt samen te werken omwille van de juiste ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen.  En als jij diezelfde missie hebt, dan je ben je welkom!

Wat krijg je
Onderlinge verbinding tussen professionals vinden we belangrijk bij IMH Nederland. Om hierin te faciliteren bieden we jou: 

  • Een inspirerende online community met IMH professionals uit heel Nederland, waarin je kennis en vraagstukken met collega professionals kunt delen.
  • Ruim 50 IMH-tools die voor je klaarstaan die je kunt gebruiken om werken vanuit de Infant Mental Health-visie goed vorm te geven.
  • Advies en ondersteuning vanuit IMH Nederland

IMH projecten in de regio Limburg

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt en traint hulpverleners bij het aangaan van het intieme gesprek over kinderwens. Ze traint hulpverleners die de rol van aandachtsfunctionaris NNZ binnen hun organisatie op zich willen nemen. Lees meer over Nu Niet Zwanger.

Kansrijke Start

Kansrijke Start is een landelijke campagne, om jonge kinderen een betere start te geven. Er wordt ingezet op betere samenwerking en de vorming van coalities via een subsidie die aan gemeentes wordt aangereikt. In Limburg hebben alle gemeenten een subsidie aangevraagd bij het Kansrijke Start lokale coalities.

Onrustige Baby netwerkzorg

Infant Mental Health zorg, dichtbij ouders voor als zij een onrustige baby hebben. In elke regio worden professionals specifiek opgeleid om vanuit netwerkzorg ouder en kind te begeleiden goed te begeleiden. Op helpmijnbabyhuilt.nl vind je meer informatie voor aanspreekpunten in deze regio.

PABO jonge kind

Hs De Kempel heeft een expertisecentrum Jonge Kind die leerkrachten opleidt tot Jonge Kind Specialist. Tevens zetten ze zich samen met andere PABO’s in binnen het Expertisecentrum Early Childhood Education met projecten om binnen het basisonderwijs meer aandacht te krijgen voor deze leeftijdsgroep.

IMH projecten in de regio Zuid-Limburg

Integrale Vroeghulp

Voor ouders van kinderen met (vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek in Drenthe. Meer informatie over Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg

Jonge Ouders Project Heerlen

Gemeente Heerlen, JenS (XONAR, Kracht in Zorg, Somnium, Mondriaan, Streetwise), Moventis, ’t Prunelleke zijn in 2021 gestart met actiegericht onderzoek: Jonge Ouders Project Heerlen. Daarbij is er specifieke aandacht voor de ondersteuning van jonge ouders. 

Knooppunten Kansrijke Start

ZonMw beschrijft op hun pagina over het project dat veel baby’s in de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Vaals in Zuid-Limburg geen kansrijke start hebben. Dat komt vaak door problemen bij de (aanstaande) ouders zoals schulden, stress, geen werk hebben en psychische klachten. De zorg en gemeenten moeten meer samen optrekken om op tijd de juiste steun te bieden. Lees meer over Knooppunten Kansrijke Start via ZonMw dat een looptijd heeft tot 2025

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit je regio?

Aanmelden regionieuws Limburg

Waarom Infant Mental Health netwerkzorg?

Infant Mental Health richt zich op een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders. Als je de visie en uitgangspunten kent, dan weet je dat dit een breed gebied is. En dat is ook het fijne van de Infant Mental Health-visie. Het richt zich niet op één aspect van de groei of ontwikkeling van het  jonge kind, maar allerlei kennisgebieden komen samen. Dat biedt kansen voor een goede netwerksamenwerking en het maken van één gezinsplan.

Infant Mental Health-professionals hebben naast hun eigen basisberoep, zoals kinderarts, kinderpsycholoog of kinderfysiotherapeut, aanvullende scholing gehad. Daardoor letten ze op relaties en patronen die kunnen ontstaan bij gezinnen met (zeer) jonge kinderen. Behandelplannen zijn niet alleen gericht op het eigen vakgebied en het indiviuele gezinslid, maar IMH behandelplannen zijn integraal van opzet, houdt ook rekening met de specifieke situatie van het gezin, individuele kenmerken en de relaties onderling. Op die manier krijg je als ouder en/of verwijzer een totaal aanpak.

Volg ons ook op social media