Ga naar de inhoud

Infant Mental Health in de kinderopvang

Kinderopvang als belangrijke schakel in de keten jonge kind
Veel ouders maken gebruik voor de opvang van hun kinderen gebruik van de kinderopvang of peuterspeelzaal.  Ook wel voorschoolse voorzieningen genoemd. IMH Nederland ziet de voorschool dan ook als belangrijk onderdeel van de jonge kind keten. Een goede voorschoolse voorziening, kan namelijk veel betekenen voor ouders en kind. Ouders zien leidsters vaak als een vertrouwd aanspreekpunt, bij wie je terecht kan met vragen over de opvoeding en ontwikkeling. 

Daarom zet IMH Nederland zich er voor in dat ook binnen de kinderopvang met het gedachtegoed Infant Mental Health gewerkt wordt. Hoe kunnen leidsters de gezonde ontwikkeling van het kind en het gezin ondersteunen? Hoe kunnen zij er zijn om stress bij het kind en het gezin te voorkomen? Welke rol pakken leidsters bij vroegsignalering? Wat wil je uitstralen naar ouders en hoe verbind je de thuissituatie met de ontwikkeling van het kind binnen de groep?  

Cursus Infant Mental Health toepassen binnen de kinderopvang
Je leert in deze cursus hoe het gedachtegoed van Infant Mental Health van meerwaarde is binnen de voorschoolse voorziening. 

Inhoud van de cursus
In deze blended cursus krijg je de basisprincipes van Infant Mental Health uitlegd.  Je krijgt achtergrondinformatie over de ontwikkeling van gedrag van baby’s en jonge kinderen. Daarbij wordt veel aandacht besteedt aan de samenhang tussen gedrag op de groep en interactiepatronen die thuis plaats vinden. Ook leer je hoe je gedrag van een jong kind kan interpreteren en hoe je dit bespreekt met ouders. 

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Breinontwikkeling van het jonge kind
  • Het belang van mentaliseren (je eigen emoties herkennen en emoties van de ander herkennen)
  • Samenhang van beschermende factoren en risicofactoren op de ontwikkeling van het kind
  • Stress – en regulatieontwikkeling van ouder en kind
  • Ontwikkeling van hechtingspatronen
  • Psychische start van het ouderschap
  • Visie over gezinsgerichte ondersteuning vanuit de voorschool
  • Betrekken van het gezin – gespreksvaardigheden met ouders en team over ontwikkelingsproblemen
  • Kinderopvang en peuterspeelzaal – hoe werk je (integraal) samen in de keten


Toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor pedagogisch coaches en/of leidinggevenden , intern begeleiders en pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang, peuterspeelzaal of voorschool.