IMH Consulent

Wat doet een IMH-consulent

IMH-consulenten zijn professionals vanuit diverse vakgebieden die in het veld van de jeugdzorg werkzaam zijn. Te denken valt aan jeugdverpleegkundigen, spv-ers, logopedisten, orthopedagogen en medewerkers uit een wijkteam. In hun functie zien zij ouders en jonge kinderen. Het signaleren van mogelijke verstoringen in de ontwikkeling en/of ouder-kind relatie staat steeds centraal.

Als IMH-consulent wordt je opgeleid met specifieke deskundigheid om de ouder-kind relatie te observeren, te begeleiden en te ondersteunen. De eerste opleidingsgroep voor IMH-consulenten is in 2016 gestart.

Na de opleiding kunnen IMH-consulenten zich inschrijven in het register van Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH). DAIMH toetst haar leden op de juiste kennis en kundigheid van deze doelgroep en middels herregistratie blijven professionals op de hoogte van de laatste inzichten.


Kunnen we met je meedenken? Neem contact met ons op!