Ga naar de inhoud

IMH Consulent

Wat doet een IMH-consulent

IMH-consulenten zijn professionals vanuit diverse vakgebieden die in het veld van de jeugdzorg werkzaam zijn. Te denken valt aan jeugdverpleegkundigen, spv-ers, logopedisten, orthopedagogen en medewerkers uit een wijkteam. In hun functie zien zij ouders en jonge kinderen. Het signaleren van mogelijke verstoringen in de ontwikkeling en/of ouder-kind relatie staat steeds centraal.

Als IMH-consulent wordt je opgeleid met specifieke deskundigheid om de ouder-kind relatie te observeren, te begeleiden en te ondersteunen. De eerste opleidingsgroep voor IMH-consulenten is in 2016 gestart. 

Na de opleiding kunnen IMH-consulenten zich inschrijven in het register van Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH). DAIMH toetst haar leden op de juiste kennis en kundigheid van deze doelgroep en middels herregistratie blijven professionals op de hoogte van de laatste inzichten.

IMH Nederland heeft eveneens een verdiepende route op het gebied van de ouder-kind relatie. Het is de route die je opleidt tot Infant Family Practitioner. Naast deskundigheid in het observeren, begeleiden en ondersteunen van de ouder-kind relatie, krijg je ook nog specifieke interventies aangeleerd. Zoals de Ouder-Baby Interventie (OBI), Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en Schemacoaching. Lees meer over de Infant Family Practitioner

 

Kunnen we met je meedenken? Neem contact met ons op!