Ga naar de inhoud

Huilen

Huilen is communicatie
Alle kinderen huilen, want voor jonge kinderen is dit de belangrijkste manier om aan te geven dat ze iets nodig hebben. Het is echter als ouders, met name bij pasgeborenen, soms moeilijk om erachter te komen wat het huilen betekent. Gaat het om honger, is er vermoeidheid, is de luier vies of is er misschien sprake van pijn? In het allereerste begin is het daarom vaak nog erg zoeken wat de baby met het huilen wil aangeven. Gelukkig leer je elkaar steeds beter kennen en leer je wat de baby je duidelijk wil maken.

Excessief huilen
Huilen komt dagelijks terug. In de eerste weken na de geboorte neemt het huilen zelfs toe. Dat is heel normaal. Maar het komt ook regelmatig voor dat baby’s excessief huilen en dat het voor ouders moeilijk is om de baby rustig en tevreden te krijgen. Het vele huilen trekt dan een grote wissel op het ouderschap. Zorgen en vermoeidheid nemen toe, ouders en kind komen in een vicieuze cirkel terecht.

Het is nodig om de vicieuze cirkel op tijd te doorbreken. Vaak helpt het als iemand samen met ouders gaat kijken wat er aan de hand zou kunnen zijn.

Discussie over aanpak huilen
Er worden nog veel verschillende adviezen gegeven over de aanpak van huilen. IMH Nederland sluit zich aan bij de visie van de DAIMH. Daarin staat centraal dat huilen bij baby’s en jonge kinderen een vorm van communicatie is en dat het belangrijk is om je als volwassene te verplaatsen in het kind om te kijken wat er aan de hand is. Daarmee gelden andere interventies dan de onderstaande richtlijn NCJ voorschrijft.

Richtlijnen

 

In Twente

In Twente zijn we 16 september 2019 gestart met de voorbereiding van een pilot, waarbij we sneller en adequate hulp aan ouders van een onrustige baby willen bieden. Samen met ZGT & MST werken we samen met 4 eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijken, allen lid van IMH Nederland. Het doel is dat ouders in hun gemeente een zorgaanbod onrustige baby krijgen en dat zij hiervoor niet speciaal naar het ziekenhuis te hoeven.
Marika Buil (Almelo), Else Hemeltjen (Hengelo), Hellen Kotte (Dinkelland), Diane Wulms (Enschede) draaien in deze pilot als kinderfysiotherapeut mee.