Hechting

De basis voor een gezonde ontwikkeling

Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk een veilige hechting is voor de (gedrags)ontwikkeling en vorming van de latere persoonlijkheid. Na een lange periode waarin er gekeken is naar allerlei typen hechtingsvormen (veilig, onveilige, ambivalent, gedesorganiseerd etc.) ter verklaring van het gedrag van een jong kind, komt er steeds meer inzicht dat het vooral gaat om de functie van het gedrag.

Het belang van kennis over gehechtheid

Baby's en jonge kinderen passen zich aan de situatie aan. Dit aanpassen is nodig om te kunnen overleven. In een opvoedsituatie die onveilig en/of onvoorspelbaar is, heeft een kind hele andere vaardigheden nodig om de dag door te komen dan wanneer ouders heel sensitief zijn. Die verschillen in opvoedstijl verklaren dan ook voor een belangrijk deel het gedrag van een kind. Om goede interpretaties te kunnen doen over het gedrag van kinderen, is het dan ook nodig om zicht te hebben op de interactie tussen ouder en kind.

De ouder-kind relatie als uitgangspunt
Jaren van onderzoek toont dat de ouder-kind interactiepatronen op jonge leeftijd veel informatie geven over toekomstig gedrag tussen ouders en kind. Patronen die op jonge leeftijd zichtbaar zijn, blijven zonder interventie stabiel over de tijd heen. Als zichtbaar is dat ouders niet goed kunnen aansluiten bij de behoefte van het kind, als zij zich niet goed kunnen verplaatsen in het kind of signalen niet goed oppakken dan is vroegtijdig ingrijpen belangrijk. Kortdurende interventies op zeer jonge leeftijd kunnen daarom grootste effecten hebben.

Richtlijnen

 

In Twente

Accare

Jonge Kind team poli Hengelo
Diagnostiek & behandeling gedrag

Lees meer

's Heeren Loo

Ouder-kind behandeling bij ouders met een (licht) verstandelijke beperking

Lees meer

Kinderteam Almelo

Kinderteam Almelo
Samenwerkingsverband eerstelijn

Lees meer

Mediant

Preventie, Diagnostiek en behandeling
Jeugd & volwassen GGZ

Lees meer

Diane Wulms

ToP-kinderfysiotherapeut
Kinderfysioteam
Enschede e.o.

Lees meer

DIKO coaching

Kindertolk & Kindercoach
DIKO coaching
Dinkelland e.o.

Lees meer

Praktijk Klanderman

Psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut
Praktijk Klanderman

Lees meer

Aveleijn

Diagnostiek &  behandeling
Ontwikkelingsproblemen/verstandelijke beperking

Lees meer

JeugdGGZ

Diagnostiek en behandeling
Multidisciplinair & contextueel team

Lees meer

Youz

Diagnostiek en behandeling
Infant Mental Health team & volwassen GGZ

Lees meer

Hellen Kotte

ToP-kinderfysiotherapeut
DINK Kinderfysio
Dinkelland e.o.

Lees meer

PMTK Carry Lubbers

Psychomotorisch Kindertherapeut
PMTK Carry Lubbers
Borne e.o.

Lees meer

Ingrid Klaassen

GZ-psycholoog i.o.t. IMH-specialist
Kentalis en Youz

Lees meer