Ga naar de inhoud

Heb ik een verstoorde hechtingsrelatie met mijn baby?

Doe hieronder de zelfcheck

Doe de zelfcheck en kijk of er mogelijk sprake kan zijn van een verstoorde hechtingsrelatie met je pasgeboren baby

Deze vragen gaan over je gevoelens voor je baby in de eerste weken na de bevalling. Tijdens de zelfcheck worden acht woorden laten zien die de gevoelens beschrijven die ouders kunnen hebben voor hun baby in de eerste weken na de geboorte. Geef aan wat het beste weergeeft hoe je je voelt. Je kan deze vragenlijst gebruik vanaf de eerste week na de geboorte tot 4 maanden na de geboorte. 

Er komt geen echte score uit deze zelfcheck, maar op basis van je antwoorden krijg je advies. 

(Let op: deze zelfcheck stelt géén diagnose bij jou of je kind. Het is hooguit een aanwijzing dat er mogelijk sprake kan zijn van een moeizame verbinding tussen jullie beide. De uitkomst kan voor jullie aanleiding zijn om een afspraak te maken met je verloskundige, jeugdarts of huisarts. Alleen een professionele hulpverlener kan na onderzoek een vaststellen wat er aan de hand is en zal je natuurlijk hulp bieden om de verbinding te verstevigen. )

We gebruiken voor de vragen en scoring het instrument: mother infant bonding scale (MIBS)