Ga naar de inhoud

Gezinsbegeleider

Orthopedagogen en (ontwikkelings)psychologen hebben kennis over de ontwikkeling van het gedrag van kinderen. Middels diagnostiek zoeken zij uit welke factoren het gedrag uitlokken of in stand houden en naar aanleiding daarvan kunnen zij via behandeling gedragspatronen doorbreken.

Vaak hebben gedragswetenschappers zich na de basisopleiding verder gespecialiseerd, bijvoorbeeld als Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog of Orthopedagoog-Generalist. In al deze verschillende opleidingen komt de ontwikkeling van het jonge kind aan bod. Daarnaast kunnen zij zich specifiek laten scholen tot Infant Mental Health-specialist of IMH-consulent.


Kunnen we met je meedenken? Neem contact met ons op!