Gezinsbegeleider

Wat doet een gezinsbegeleider 

Veel ouders lopen in een bepaalde fase van de ontwikkeling van het kind tegen allerlei vragen of moeilijke situaties aan thuis. Denk bijvoorbeeld aan vragen als "mijn kind luistert niet", "het ochtendritueel met aankleden en eten is altijd een drama" of "hij blijft altijd zolang boos en komt niet uit de boosheid". Omdat het zo vaak voorkomt dat ouders vragen hebben over de opvoeding, zijn er ook tal van vormen waarin ouders thuis ondersteuning kunnen krijgen. Zo zijn er korte opvoedprogramma's zoals Triple P (vaak via het consultatiebureau te regelen), zijn er vrijwilligers die thuis kunnen komen, kan je ontlasting krijgen (iemand gaat even met je kind op pad, zodat je even rust hebt), zijn er gezinsbegeleiders die langere tijd bij je thuiskomen om je te ondersteunen in het huishouden en zijn er gezinsbehandelaren (die leggen je veel uit een oefenen met je om gedragspatronen te doorbreken).

Gezinsbegeleiders
Gezinsbegeleiders hebben kennis over de ontwikkeling van het gedrag van kinderen en vooral ook hoe je in de thuissituatie gedrag van kinderen kan bijsturen. Middels observatie, gesprekken met ouders en videobeelden zoeken zij uit welke factoren het gedrag van je kind uitlokken of in stand houden. Ook kijken ze wat je rol als ouder is en vooral ook wat je kan doen om de gedragspatronen te doorbreken. Soms komen gezinsbegeleiders ook bij ouders thuis om je te ontlasten, bijvoorbeeld door op tijdens drukke situaties samen met je kind iets te gaan doen of je te helpen in het runnen van je huishouden. In elke gemeente zijn er ook vrijwilligers beschikbaar, die je kunnen ondersteunen.

Gezinsbehandelaars

In situatie waarbij patronen moeilijk te doorbreken zijn, kan het verstandiger zijn om een gezinsbehandelaar in huis te hebben. Een gezinsbehandelaar is vaak gekoppeld aan een organisatie waarbij ook gedragswetenschappers meekijken op de achtergrond. Ook zijn gezinsbehandelaren vaak specifieke geschoold in behandelmethoden, waarbij je met elkaar systematisch het probleemgedrag aanpakt.

Jonge Kind specialisme

Gezinsbegeleiders - en gezinsbehandelaren worden breed opgeleid en kunnen zich na de basisopleiding verder specialiseren. Je ziet dat steeds meer gezinsbegeleiders en gezinsbehandelaren die werken met jonge gezinnen, zich   specifiek laten scholen middels Infant Mental Health. Zo leren ze gerichter kijken naar patronen die zijn ontstaan tussen jullie en je kind. Daarnaast specialiseren gezinsbegeleiders en gezinsbehandelaren zich vaak op specifieke problemen bij kinderen, zoals Niet Aangeboren Hersenletsel, Verstandelijke Beperking, Autisme of ADHD.  Laat je vooraf dus altijd goed uitleggen of jullie vraag past bij de expertise van de gezinsbegeleider of - behandelaar.

In Twente

Accare Jonge Kind team

Jonge Kind team poli Hengelo
Diagnostiek & behandeling gedrag

Lees meer

Ineke de Jong

Gezinsondersteuner met expertise NAH
Ekeni

Lees meer

's Heeren Loo

Ouder-kind behandeling bij ouders met een (licht) verstandelijke beperking

Lees meer

JeugdGGZ

Diagnostiek en behandeling
Multidisciplinair & contextueel team

Lees meer

Aveleijn

Diagnostiek &  behandeling
Ontwikkelingsproblemen/verstandelijke beperking

Lees meer

Integrale Vroeghulp

Advies & Diagnostiek
Multidisciplinair & met meerdere organisaties

Lees meer

Mediant

Preventie, Diagnostiek en behandeling
Jeugd & volwassen GGZ

Lees meer

Youz

Diagnostiek en behandeling
Infant Mental Health team & volwassen GGZ

Lees meer