Ga naar de inhoud

Gezinnen

Betrokkenheid gezin
Elk kind dien je binnen de context van het gezinsysteem te zien, zeker het jonge kind. Als er dan ook vragen zijn over de ontwikkeling van het kind, is het belangrijk om goed in gesprek te zijn met ouders en belangrijke andere opvoeders. Vanuit de visie van Infant Mental Health is het daarom vanzelfsprekend om het gezin te betrekken in de diagnostiek en behandeling van het kind.

Gedrag in de thuissituatie
Het gedrag dat een kind laat zien, staat altijd in relatie met de context. Wat gaat er vooraf aan het gedrag en hoe reageert de ander hierop zijn enkele factoren die de mate van het gedrag bepalen. De context kan dan ook erg bepalend zijn of het kind bepaald gedrag laat zien. Bovendien is het belangrijk om het gezin te betrekken in de oplossing en ze in hun kracht te zetten. Op die manier kan er ook een duurzame verandering ontstaan en krijgen ouders tools om zelf tot oplossingen te komen in nieuwe situaties.

Naast de rol van ouders, dient er ook specifieke aandacht te zijn voor de invloed van het gedrag op broers of zussen.

Om dit alles voor elkaar te krijgen kan het nodig zijn dat ouders advies en ondersteuning krijgen.