Ga naar de inhoud

Gedrag

Gedrag en vroegsignalering
Alle baby’s en jonge kinderen hebben momenten waarop je gedrag ziet waarbij je niet precies weet of dat bij de ontwikkelingsfase hoort of dat er meer aan de hand is. Zo puzzelen ouders vaak met kinderen die boze buien hebben, frustratie laten zien of juist heel teruggetrokken zijn.

Meestal merken ouders al gauw dat het kind “over het gedrag heen groeit”. Er zijn ook kinderen waarbij het gedrag juist extremer wordt of kinderen waarbij het gedrag langdurig aanwezig is.

Als je als ouder of professional twijfelt over het gedrag en de aanpak, dan is het belangrijk om tijdig advies te vragen. Soms kan onderzoek antwoord geven op de vragen die je hebt of wijst het in de richting van de oorzaak  en daarbij horende oplossing. Hoe eerder de goede interventie ingezet wordt, hoe minder groot de gevolgen zijn voor de rest van de ontwikkeling.

Richtlijnen

Algemeen

  •  DAIMH. Screening, triage en diagnostiek bij 0-5 jarigen. Lees richtlijn
  •  Richtlijn NCJ Psychosociale problemen (2016). Lees richtlijn

Autisme

  •  Richtlijn NCJ Autismespectrumstoornissen (2015). Lees richtlijn
  •  Autisme Overijssel richtlijn voor mensen met een verstandelijke beperking en (vermoeden van) autisme spectrum stoornis (2011). Lees richtlijn

ADHD 

 

Hechting

  •  Richtlijn NIP, BPSW & NVO problematische gehechtheid (2017). Lees richtlijn
  •  Richtlijn Villans, Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag (2010). Lees richtlijn

Wil jij IMH materialen altijd bij de hand hebben? Tot 1 maart kun je bij ons een fysieke map met daarin een overzicht van IMH vaardigheden, modellen en materialen verkrijgen. Lees meer