Fysiotherapie Dijkhuis

Kinderfysiotherapie voor kinderen uit Borne, Hengelo en omgeving

Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling langzamer of anders dan bij andere kinderen. De oorzaak hiervan kan liggen in verschillende systemen van het lichaam. Soms kan de omgeving waarin het kind zich bevindt van invloed zijn op het functioneren, bv de buurt, de school of het kinderdagverblijf.
Als een kind in de sensomotorische ontwikkeling een achterstand of een aandoening heeft, is het heel goed mogelijk dat het zich daardoor ook op andere gebieden minder goed gaat ontwikkelen. Denk hierbij aan spelen, sport en contact met leeftijdsgenoten in de groep.
Het is daarom van groot belang vroegtijdig te starten met de juiste zorg, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en weer ‘lekker in zijn vel’ komt te zitten.

Hulpvragen
Voorbeeld vragen voor baby’s & peuters: motorische ontwikkelingsachterstand, asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, huilbaby, billenschuiver (i.p.v. kruipen), cerebrale parese, spina bifida, pre-dysmature kind: te vroeg
geboren, plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling.

Voorbeeld vragen bij het jonge kind: motorische ontwikkelingsachterstand, afwijkend looppatroon, mentale retardatie, cerebrale parese, lage of hoge spierspanning, orthopedische afwijkingen, aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden, ademhalingsproblematiek, jeugdreuma.

Behandelaanbod
Kinderfysiotherapie voor motorische ontwikkelingsproblemen, Medical Taping bij jonge kinderen, Infant Motor Profile om de motorische ontwikkeling in kaart te brengen bij jonge kinderen van 3-18 maanden, Plegiocephalometrie (meten en behandelen van zuigelingen met schedelafplatting), Zwangerfit.

Een paar keer per jaar houden wij bij ons in de praktijk een gezamenlijk spreekuur, samen met de Kinderrevalidatie arts mw. M.C. van Groningen (zelf werkzaam in Revalidatiecentrum ’t Roessingh). In overleg met de kinderfysiotherapeut en uw huisarts, kan uw kind voor dit spreekuur aangemeld worden.

Contact gegevens

Fysiotherapie Dijkhuis
info@fysiotherapiedijkhuis.nl
074 – 266 49 89
www.fysiotherapiedijkhuis.nl

’t Dijkhuis 24
7622 CN Borne

Nicole Strikker-Fontijn
Kinderfysiotherapeut