Ga naar de inhoud

Floorplay specialist

Floorplay is een methode voor het werken met kinderen met ontwikkelingsproblematiek, zoals kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of autisme. Binnen deze methode leren ouders, verzorgers of begeleiders hoe ze kunnen aansluiten bij het kind en interactie kunnen uitlokken bij het kind, om vandaar uit de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Er wordt daarbij gewerkt met videobeelden, zodat ouders, verzorgers of begeleiders terug kunnen zien hoe het kind reageert en waar ingangen zitten om weer een stapje verder te komen. De Floorplay Specialist coacht ouders hierbij. Meer lezen over Floorplay kan via de website van RINO Amsterdam

Verschillende beroepsgroepen kunnen zich laten scholen in de methode. Meestal zijn het jonge kind professionals (vaktherapeuten, psychologen, orthopedagogen) die binnen hun behandelingen specifiek Floorplay willen aanbieden. De Floorplay-specialist kan zich inschrijven in een register van de RINO Amsterdam.

Verschil met Floorplay-coach

Een Floorplay-specialist heeft een bredere opleiding gedaan, waarin ook geleerd wordt om een Floorplay-plan van begin tot einde op te stellen en om Floorplay te begeleiden waarbij ouders of medewerkers de interactie met het kind uitlokken. De Floorplay-specialist ondersteunt de Floorplay-coach, heeft meer kennis – en ervaring om Floorplay binnen een organisatie te implementeren en uit te rollen. De Floorplay-coach gaat vooral zelf de interactie met het kind aan en geeft op basis daarvan tips en adviezen aan ouders.


Kunnen we met je meedenken? Neem contact met ons op!