FAQ Scholing

Algemeen

Een deel van onze cursussen wordt blended georganiseerd. Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen online en offline. We verzorgen een deel van de scholing in een digitaal klaslokaal waar je elkaar kan ontmoeten en via zelfstudie aan de slag kan EN we zorgen dat je daarnaast altijd live trainingsmomenten hebt als groep. Die live trainingsmomenten kunnen zowel online als in een klaslokaal (offline) zijn. In de beschrijving van iedere cursus staat altijd precies hoe de scholing opgebouwd is. 

Ons cursusaanbod leent zich goed voor incompany scholen.Dat betekent dat we ons aanbod ook in company kunnen aanbieden. We kijken daarbij altijd breed mee op welke wijze Infant Mental Health binnen je organisatie uitgerold kan worden. Onze voorkeur gaat er bovendien naar uit om meerdere organisaties uit de regio ook de kans te bieden om mee te doen met de incompany scholing. Als er plek is, zullen we deze dus ook aanbieden aan externen uit de regio. Dit past bij onze missie en visie om de lokale keten te versterken.

Daarnaast hebben we supervisoren die ingezet kunnen worden om na afloop de organisatie verder te ondersteunen.

Naast het cursorisch aanbod, werken we hard aan regionaal scholingsaanbod en mogelijkheden om kennis te delen in de regio. Zo organiseren we vanaf 2021 diverse regiocongressen samen met Vakblad VROEG. Tevens verzorgen we regionale open intervisiegroepen en organiseren we regelmatig op verzoek een kick-off voor nieuwe regio’s. Kijk verder op onze regiopagina’s voor de lokale kennisinitiatieven: https://www.imhnederland.nl/regionetwerken/

Neem contact met ons op via leren@imhnederland.nl om de mogelijkheden voor jouw regio met ons te bespreken.

Een opleiding op het gebied van Infant Mental Health zien wij als extra aanvulling op een basisopleiding binnen de zorg of het onderwijs. Deelnemers die meedoen aan onze scholingen hebben dan ook altijd een registratie op het gebied van een (of meer) van onderstaande registers:

  • SKJ
  • BIG
  • Kwaliteitsregister Paramedici
  • Registervaktherapie

     

Heb je geen vooropleiding in de zorg of het onderwijs, dan is het helaas niet mogelijk om mee te doen aan onze scholingen. Meedoen aan webinars of scholingsaanbod waarbij geen specifieke vooropleidingseis gevraagd wordt, is wel mogelijk. 

Indien je functie niet bij de doelgroep van toelatingseisen staat en je toch wil kijken of er mogelijkheden zijn om je in te schrijven, dan kun je contact opnemen met ons via leren@imhnederland.nl

Wij vinden het belangrijk dat professionals de theorie over Infant Mental Health goed kunnen toepassen binnen de praktijk. Daarom gaan we er vanuit dat professionals die zich bij ons inschrijven voor deze cursussen minimaal 8 uur per week werken met aanstaande ouders en/of gezinnen met jonge kinderen. Voldoe je hier niet aan, dan is het helaas niet mogelijk om je nu bij ons in te schrijven.

Je kunt je aanmelden op de pagina van de scholing. Onderaan een scholing staat een aanmeldformulier. Indien je deze niet kunt vinden, kun je contact opnemen met leren@imhnederland.nl voor je aanmelding.

Op de locaties waar door IMH Nederland live les wordt gegeven, is er de mogelijkheid om te kolven. Geef dit wel voortijdig aan, zodat we de plekken kunnen reserveren. 

De Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH) is de Nederlandse beroepsvereniging, voor iedere professional die betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters en hun ouders. DAIMH wil een platform zijn voor uitwisseling van kennis en kunde. Zij bevordert en erkent opleidingen op het gebied van Infant Mental Health en volgt prominent wetenschappelijk onderzoek rondom de mentale ontwikkeling van zeer jonge kinderen (bron: website DAIMH december 2020). 

De DAIMH is deel van een internationaal netwerk namelijk World Association for Infant Mental Health (WAIMH). Meer informatie vind je hier:  https://www.daimh.nl/ 

Bekijk per scholing bij het kopje accreditatie of een scholing geaccrediteerd is bij de DAIMH.

Indien je een vraag hebt over scholing, die hier niet tussenstaat, kun je contact opnemen met ons via leren@imhnederland.nl. Voor overige vragen kun je mailen naar info@imhnederland.nl.

FAQ Blended basiscursus + verdiepingscursus Infant Mental Health

De blended basiscursus IMH van IMH Nederland is een uitgebreide basis opleiding. Het geeft helaas (nog) geen toegang tot de vervolgopleiding IMH consulent bij andere aanbieders. We hebben bij IMH Nederland een verdiepingscursus die aansluit op de basiscursus. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op via leren@imhnederland.nl. Daarnaast kun je de basiscursus heel goed als eerste vertrekpunt nemen om Infant Mental Health toe te passen binnen je organisatie. 

Er is ook een introductiecursus. Die legt de principes van Infant Mental Health uit, maar is minder uitgebreid. Het oefenen met praktische vaardigheden kun je na de introductiecursus aanvullen met specifieke praktijk cursussen. Deze zijn nu in ontwikkeling.  

Onze verdiepingscursus is vergelijkbaar met de andere opleidingen tot IMH consulent elders in het land. We vragen hiervoor accreditatie aan bij diverse beroepsverenigingen, waaronder de VGCt en de DAIMH in de periode september – december 2021.

We bieden je een vervolg met alles wat je nodig hebt om uit de voeten te kunnen in de 1e lijn, 2e lijn, jeugdhulpverlening en/of in de gezinsbehandeling náast andere professionals, vanuit de Infant Mental Health Visie. We gaan hierbij uit van een systemische visie die alle perspectieven bij een hulpvraag meeneemt: het kind, de ouders, de zorgverleners én het netwerk eromheen. We verbinden de IMH visie met de bestaande referentiekaders. In deze Verdiepingscursus is dit nadrukkelijk het Cognitief Gedragstherapeutische Referentiekader. Na afloop heb je een aantal concrete methodieken waar je mee kunt werken, passend bij jouw werkveld. Bekijk voor meer informatie onze scholingspagina.

Heb je hierin interesse laat het ons dan weten via leren@imhnederland.nl

Het is helaas niet mogelijk om met de basiscursus vrijstellingen te krijgen voor consulentroutes elders. Heb je een basiscursus bij een andere opleidingsinstelling gevolgd met een vergelijkbaar aantal uur, dan ben je welkom om deel te nemen.

Het draaiboek voor de verdiepingscursus van IMH Nederland wordt ingediend ter accreditatie bij diverse beroepsverenigingen, waaronder de VGCt en de DAIMH in de periode september – december 2021. 

Als je door wilt tot IMH Specialist, dan is het belangrijk om te weten dat de DAIMH het volgende heeft besloten:

Met ingang van 1 januari 2022 is het voor het aanvragen van een registratie IMH-specialist DAIMH niet meer mogelijk dit te doen op basis van afzonderlijk ‘gesprokkelde’ cursussen. Alleen door het met goed gevolg afronden van een gehele erkende en geaccrediteerde opleiding tot IMH-specialist is opname in het register mogelijk vanaf januari 2022.

Dit betekent dus, dat het niet mogelijk is om bij ons de basiscursus (en verdiepingscursus) te volgen om daarna elders door te gaan tot IMH-specialist. Heb je hierin interesse om IMH-specialist te worden, dan kan je terecht bij RINO Utrecht of RINO Amsterdam.

De term IMH-Generalist komt nog van de eerste opleidingsgroepen die de 1-jarige opleidingsroute Infant Mental Health gevolgd hebben bij RINO Utrecht. De opleiding werd door de beroepsvereniging DAIMH in 2019 erkend als IMH-Consulent. Sindsdien spreken we van IMH consulent.

Indien je een vraag hebt over scholing, die hier niet tussenstaat, kun je contact opnemen met ons via leren@imhnederland.nl. Voor overige vragen kun je mailen naar info@imhnederland.nl

Wist je dat we ook geregeld live sessies organiseren op Instagram, waarin we onder andere in gesprek gaan met docenten en over het aanbod leren bij IMH Nederland. Hier worden tevens vragen beantwoord van mensen die de live volgen. Bekijk de lives terug via het Instagram kanaal van IMHNederland bij IGTV.

FAQ voor deelnemers aan onze cursussen

Bij IMH Nederland willen we graag de leerdoelen van cursisten goed monitoren, omdat dit het leren sterk bevordert. In het geval van meer docenten krijg je daarom bij de start van de cursus een mentordocent toegewezen. Gedurende de opleiding zal deze je ontwikkeling intensiever volgen, je opdrachten nakijken en je feedback geven tijdens live oefensituaties.

Aanvullende literatuur staat voor je klaar in het digitale klaslokaal.

Wellicht kun je de gebruik maken van eerdere casussen of is er een ander manier waarop je met de opdracht bezig kan. Je mentordocent denkt daarbij met je mee. 

Bekijk per scholing wat de afspraken hierover zijn. Eventueel is het op te lossen met een inhaalopdracht. Je kan dit afstemmen met de mentordocent. Wordt er (te) veel gemist, dan volgt een gesprek over een alternatief. 

Binnen een maand hoor je van je mentordocent of je een voldoende hebt voor het schriftelijke deel van je eindopdracht. Je hoort ter plekke of je hebt voldaan aan de gepresenteerde eindopdracht.

Je krijgt altijd een tweede kans om je opdracht in te leveren. Neem hierover contact op met  je mentordocent. Zonder eindopdracht kan er geen accreditatie worden toegekend.

In het geval van onvrede over je beoordeling is het goed om rechtstreeks contact op te nemen met je mentordocent. Komen jullie er samen niet uit dan kun je consult vragen bij de coördinerend docent om in gesprek te komen over het verschil van inzicht.

Je krijgt van ons een certificaat en die lever je in bij je beroepsvereniging of je krijgt digitale punten toegekend. Hierover wordt je geïnformeerd aan het einde van de scholing. Daarna informeert je beroepsvereniging je hier zelf over, indien de accreditatie is bijgeschreven. Dit gaat niet via ons. Sommige beroepsverenigingen nemen deel aan PE-online. Daar kun je zelf inzage krijgen in je dossier.

Je kunt altijd contact met ons opnemen om te overleggen of we in jou geval een accreditatie aanvragen. Als er meerdere mensen met dezelfde discipline of professie deelnemen aan de cursus, willen we ons indien mogelijk hiervoor inzetten. De andere route is dat je bij je beroepsvereniging op basis van je certificaat zelf accreditatie aanvraagt.  

Indien je een vraag hebt over scholing, die hier niet tussenstaat, kun je contact opnemen met ons via leren@imhnederland.nl. Voor overige vragen kun je mailen naar info@imhnederland.nl.