Expertisecentrum Jonge Kind

Plein Midden Twente (PMT) is een van de schoolsamenwerkingsverbanden in de regio Twente. De gemeente Hengelo heeft in 2017 PMT de opdracht gegeven om een Expertisecentrum Jonge Kind (EJK) op te zetten.

Het expertisecentrum zal beschikbaar zijn voor de voorschoolse voorzieningen en scholen indien zij vragen hebben over de ontwikkeling van jonge kinderen. De uitvoer van de 1-zorgroute voor de voorschoolse voorzieningen zal daarin een centrale plek hebben. Er is een nauwe samenwerking met de GGD Hengelo en gemeenteregisseurs.

Daarnaast ondersteunt het EJK de IKC-ontwikkeling, zet zich in voor kwaliteitsverhoging binnen de voorscholen en richt zich op deskundigheidsbevordering.

Voor meer informatie zie hun website