Verdieping risicosignalering stress en onveiligheid

Het signaleren van kindermishandeling, verwaarlozing – en misbruik bij jonge kinderen is complex en vraagt specifieke kennis & vaardigheden over de ontwikkeling van jonge kinderen. Ben jij aandachtsfunctionaris kindermishandeling of werk je in een setting met complexe gezinnen? Meld je aan, vergroot je kennis en versterk de keten van risicogestuurde zorg in Twente.

Deze scholing maakt onderdeel uit van een ketenaanpak preventie van kindermishandeling bij jonge kinderen. In oktober 2019 heeft Eveline Euser samen met 20 professionals uit Twente een aftrap gedaan om meer kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van vroegsignalering van stress en onveiligheid bij (zeer) jonge kinderen. Het doel hiervan is om in de toekomst op tijd de juiste ondersteuning te kunnen bieden voor ouder en kind, zodat de schade van kindermishandeling voorkomen of beperkt wordt.

De verdieping is voor gedragswetenschappers die binnen de keten van taxatie en behandeling verder willen samenwerken.

Inhoud:

Het belang van risicotaxatie – wat is het en wat pas je wanneer toe? Welke interventieprogramma’s kies je bij welke signalen? Hoe stem je risicogestuurde zorg beter op elkaar af in Twente? Hoe verbinden we beter met het voorveld?

Je krijgt praktische handvatten: Welk aanbod is er in Twente (n.a.v. de bijeenkomst in oktober 2019 is er een overzicht gemaakt)? Hoe pas je de meldcode toe bij signalen van jonge kinderen? Welke taxatie-instrumenten werken prettig en zijn toe te passen in jouw setting (we gaan aan de hand van een casus oefenen met meerdere instrumenten)?

Voor wie:

De deskundigheidsbevordering is voor gedragswetenschappers, aandachtsfunctionarissen & artsen met voorkennis op het gebied risicosignalering & onveiligheidsgedrag bij baby’s, jonge kinderen en ouders.

Docenten:

Dr. Eveline Euser is GZ-psycholoog, trainer & adviseur Infant Mental Health en gepromoveerd op het onderwerp gehechtheid en kindermishandeling. In 2019 heeft ze 18 professionals met aandachtsgebied kindermishandeling uit Twente getraind en heeft voor het Expertisecentrum Jonge Kind uit Hengelo (ondersteuning voorschool) een praktisch toepasbare meldcode voor Jonge Kinderen gemaakt.

Datum

sep 04 2020

Tijd

13:30 - 16:30

Kosten

99 (excl. BTW)

Meer info

Aanmelden

Locatie

Stadscentrum Delden
Langestraat 79
Categorie

Organisator

IMH Nederland
Email
info@imhnederland.nl
Aanmelden

Spreker