Deskundigheidsbevordering Kindermishandeling en – misbruik jonge kinderen

Het signaleren van kindermishandeling, verwaarlozing – en misbruik bij baby’s en jonge kinderen is moeilijk en vraagt specifieke kennis & vaardigheden. Hoe signaleer en anticipeer je tijdig op risicofactoren? Wat kunnen we in Twente betekenen voor baby’s en jonge kinderen die opgroeien in een stressvolle en onveilige thuissituatie? Wil jij meer handvatten hoe jij dit kan doen? Meld je dan aan!

Deze scholing maakt onderdeel uit van een ketenaanpak preventie van kindermishandeling bij jonge kinderen. In oktober 2019 heeft Eveline Euser samen met 20 professionals uit Twente een aftrap gedaan om meer kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van vroegsignalering van stress en onveiligheid bij (zeer) jonge kinderen. Het doel hiervan is om in de toekomst op tijd de juiste ondersteuning te kunnen bieden voor ouder en kind, zodat de schade van kindermishandeling voorkomen of beperkt wordt.

De deskundigheidsbevordering is voor professionals die werken binnen algemene voorzieningen zoals kinderopvang en peuterspeelzaal, professionals werkzaam binnen het voorveld, de jeugdgezondheidszorg of in settingen waarin er sprake is van multicomplexe zorg bij volwassenen met jonge kinderen.

Inhoud:

Uitleg over de basisprincipes Infant Mental Health en de ouder-kindrelatie in relatie tot de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen. Onderbouwing over het belang van tijdig inspelen op signalen bij ouder en jong kind.

Je krijgt praktische handvatten: Waar let je op? Welk gedrag zie je? Hoe anticipeer je daarop? Hoe pas je de meldcode toe bij signalen van jonge kinderen? Bij wie kan je in de regio terecht voor interventies en behandeling?

Voor wie:

De deskundigheidsbevordering is voor alle professionals die werken met gezinnen met zwangeren, baby’s en jonge kinderen. O.m. gemeente (jeugdregisseurs, regisseurs WMO, beleidsmedewerkers), jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, gastouders, peuterspeelzaal, IKC, volwassenzorg (volwassen GGZ, verslaving, LVB), geboortezorg, 1e lijnstherapeuten en jeugdbeschermers.

Docenten:

Dr. Eveline Euser is GZ-psycholoog, trainer & adviseur Infant Mental Health en gepromoveerd op het onderwerp gehechtheid en kindermishandeling. In 2019 heeft ze 18 professionals met aandachtsgebied kindermishandeling uit Twente getraind en heeft voor  het Expertisecentrum Jonge Kind uit Hengelo (ondersteuning voorschool) een praktisch toepasbare meldcode voor Jonge Kinderen gemaakt.

Klik hier om de verdieping in de middag te bekijken.

COVID19 Update:

We laten de scholing live plaatsvinden, er is een ruime zaal waar rekening gehouden wordt met de RIVM richtlijnen. Dit is echter onder voorbehoud van de ontwikkeling van het coronavirus en de advies richtlijnen, indien nodig zal de scholing online plaatsvinden.

Datum

sep 04 2020
Expired!

Tijd

09:30 - 12:30

Kosten

€95,59

Locatie

Stadscentrum Delden
Langestraat 79
Categorie

Organisator

IMH Nederland
Email
info@imhnederland.nl

Spreker