Ga naar de inhoud

IMH in de kinderopvang & onderwijs

Cursus Infant Mental Health toepassen binnen de kinderopvang

Je leert in deze cursus hoe het gedachtegoed van Infant Mental Health van meerwaarde kan zijn binnen de voorschoolse voorziening.

Inhoud van de cursus

In deze blended cursus krijg je de basisprincipes van Infant Mental Health uitgelegd. Je krijgt achtergrondinformatie over de ontwikkeling van gedrag van baby’s en jonge kinderen. Daarbij wordt veel aandacht besteedt aan de samenhang tussen gedrag op de groep en interactiepatronen die thuis plaats vinden. Ook leer je hoe je gedrag van een jong kind kan interpreteren en hoe je dit bespreekt met ouders.

Onderwerpen die aan bod komen:
– Breinontwikkeling van het jonge kind
– Het belang van mentaliseren (je eigen emoties herkennen en emoties van de ander herkennen)
– Samenhang van beschermende factoren en risicofactoren op de ontwikkeling van het kind
– Stress – en regulatieontwikkeling van ouder en kind
– Ontwikkeling van hechtingspatronen
– Psychische start van het ouderschap
– Visie over gezinsgerichte ondersteuning vanuit de voorschool
– Betrekken van het gezin – gespreksvaardigheden met ouders en team over ontwikkelingsproblemen
– Kinderopvang, peuterspeelzaal en IKC – hoe werk je (integraal) samen in de keten

Lesmomenten:
Woensdag 09-10-2024 | 09:30 uur – 12:00 uur | online
Woensdag 13-11-2024 | 09:30 uur – 12:00 uur | online

Aanmelden

Je kan je aanmelden via onze webwinkel met deze link

Datum

okt 09 2024

Tijd

09:30 - 16:30

Locatie

Online
Online
Categorie
QR code