Ga naar de inhoud

Bijeenkomst IMH netwerk Twente

In Twente zijn we samen met velen van jullie al een paar jaar aan de slag met verschillende initiatieven op het gebied van Infant Mental Health. Ieder die vanaf  de start betrokken is geweest, weet hoeveel energie erin gestopt is om te komen waar we nu zijn. Met trots kijken we terug, we hadden vooraf nooit kunnen denken dat er zoveel moois ontplooit is!

Het is natuurlijk heel IMH-minded om terug te kijken en te leren van dat wat geweest is. Zo zien we dat veel professionals geschoold zijn en we zijn benieuwd wat er met al die kennis gedaan wordt in de praktijk. Daarnaast zijn er verschillende projecten gestart, maar na het opstarten is het soms een uitdaging om projecten vol te houden. Wat staat nog en wat verdient nog meer aandacht? Bovendien willen we met die input kijken hoe we de komende jaren de vervolgstappen kunnen maken. En die vervolgstappen zouden we graag samen met jullie bedenken.

We laten ons daarbij graag inspireren door mooie voorbeelden elders. Zo waren we onlangs in Groningen, waar ze al jaren een netwerkoverleg hebben. Samen staan ze stil wie wat aanbiedt aan ouder en kind, welke ontwikkelingen interessant zijn om te volgen en hoe je de onderlinge samenwerking kan versterken. Het gaat daarbij niet zozeer over casuïstiek, maar meer over proceskansen.

Op initiatief van Nanniek van den Heuvel – Bijen en Zillah Holtkamp (IMH Nederland) willen we daarom samen met anderen uit Twente kijken hoe we de verbinding vanuit werken vanuit de IMH-visie kunnen benutten om samen de holding om ouders in Twente verder kunnen verbeteren.

Daarom deze bijeenkomst. We willen graag met afgevaardigden uit de verschillende getrainde organisaties overleggen wat mooie vervolgstappen kunnen zijn.

Bijeenkomst IMH netwerksamenwerking Twente:

We nodigen je uit om op dinsdag 16 april van 15.00-17.00 uur na te denken over het vervolg.  Vanaf 14:30 uur is de inloop en je bent welkom aan De Berken 2d in Delden. 

Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan zo snel mogelijk gratis aan via (link). Er is ruimte voor maximaal 20 personen. Bij de aanmeldingen kijken we naar een goede verdeling over de verschillende domeinen en willen het liefst een vertegenwoordiging van de verschillende organisaties die in Twente met werken vanuit de IMH-visie bezig zijn.  Wij hopen op een mooie opkomst en je 16 april te zien!

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 maart  2024 via dit formulier

Wil jij IMH materialen altijd bij de hand hebben? Tot 1 maart kun je bij ons een fysieke map met daarin een overzicht van IMH vaardigheden, modellen en materialen verkrijgen. Lees meer