Ga naar de inhoud

Ernstige meervoudige beperking

Complexe ondersteuningsbehoefte
Sommige kinderen zijn vanaf jonge leeftijd al op meerdere gebieden beperkt. Bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) is er sprake van een motorische beperking in combinatie met een verstandelijke beperking. Het komt daarbij regelmatig voor dat er daarnaast ook andere beperkingen zijn, zoals problemen met de visus (zien) en de fysieke gezondheid. Kinderen met een EMB zijn vaak extra kwetsbaar en daarom vereist het werken met die kinderen extra expertise.

Ouders hebben veel afspraken met medisch specialisten en paramedici, die de ontwikkeling van het jonge kind onderzoeken, monitoren en stimuleren. Voor dagopvang zijn deze kinderen vaak afhankelijk van specialistische dagbehandelingsgroepen, waar een multidisciplinair team samen met ouders een ontwikkelingsplan maken. Deze speciale dagopvang heet in de meeste gemeenten een Kinderdagcentrum (KDC).

Voor ouders
Als je kind (mogelijk) een ernstige meervoudige beperking heeft, dan brengt dit veel onrust en onzekerheid. We hopen als ouders op een gezond kind, en als je ineens te maken krijgt met een zorgwereld waar je de weg niet kent dan komt er heel veel op je af. Nog los van alle zorgen die je om je kind hebt en de impact die dit op je hele gezin heeft.

Online
Naast aandacht voor het kind, komt er gelukkig steeds meer oog voor het gezin. Met name ouders die een kind hebben met een EMB, zoeken elkaar op en willen andere ouders steunen. Zo is er een Kennisplatform EMG, voor professionals en ouders. Daarnaast heeft BOSK, specifieke informatie over EMB bij 0-4 jarigen. Ouders hebben zich verenigd onder de vlag SCHOUDERS, een ervaringskenniscentrum zorgkinderen.

Richtlijnen