Ergostart

Ergotherapie richt zich op het aanleren van dagelijkse handelingen. Wij helpen u als de dagelijkse dingen die eigenlijk automatisch behoren te gaan, niet meer als vanzelfsprekend zijn. Behandeling kan gericht zijn op het aanleren van een andere manier van handelen, maar kan ook gericht zijn op het aanpassen van de omgeving. Dit is afhankelijk van uw mogelijkheden en van de prognose.

Hulpvragen
Wij behandelen kinderen met allerlei diagnoses en problemen. De behandeling is er op gericht om kinderen zo zelfstandig mogelijk te maken in het dagelijks handelen. Denk hierbij aan leren fietsen, knoopjes dicht maken, balans belasting en belastbaarheid, prikkelverwerking, ondersteuning bij niet-aangeboren hersenletsel en opnieuw aanleren van vaardigheden.

Behandelaanbod
Onderzoek en diagnostiek, ergotherapeutische behandeling, indicering en inzet van hulpmiddelen, behandeling sensorische integratie