Ga naar de inhoud

Doof- en slechthorendheid

Wat is doof – en slechthorendheid?
Bijna iedereen kent de termen doof of slechthorendheid. Het betekent dat je niets hoort of slecht hoort. Kinderen kunnen vanaf de geboorte al doof zijn. Verlies van gehoor kan ook later optreden, bijvoorbeeld na een ziekte of vanwege een erfelijke aandoening. Omdat de taal/spraakontwikkeling een belangrijke basis kent in de eerste jaren van een leven, is er veel aandacht voor het op tijd in beeld krijgen of een kind goed of niet goed hoort.

Welke klachten kun je zien bij jonge kinderen die doof zijn of slecht horen

  • De taal en spraakontwikkeling komt niet goed op gang
  • Het kind reageert niet goed op je
  • Muziek of geluiden moeten heel hard, anders hoort het kind dit niet
  • Het kind is in zichzelf gekeerd
  • Het kind is schrikachtig
 

Wat kun je als ouders doen
Het is altijd spannend voor ouders om hulp te vragen bij de opvoeding. Maar als de taalontwikkeling achterblijft, is het wel verstandig om er op tijd bij te zijn. Hoe eerder je namelijk begrijpt wat er aan de hand zou kunnen zijn, hoe beter je een plan kan bedenken wat zou kunnen passen. In Nederland zijn er veel faciliteiten voor jonge kinderen die niet (goed) horen. Er is speciale peuteropvang, er zijn behandelgroepen en logopedisten kunnen bij je thuis komen om de taal te oefenen. Ondersteunende middelen zoals pictogrammen, gebaren en gehoorapparatuur kunnen je kind helpen.

Bespreek je zorgen 
Twijfel je of je kind moeite heeft met goed horen,  bespreek je zorgen. Je kan je zorgen delen met je huisarts of jeugdarts op het consultatiebureau. Samen kunnen jullie kijken of er een reden is om een specialist of een audiologisch centrum te betrekken.

Richtlijnen en achtergrondinformatie voor professionals