Disclaimer

Op het gebruik van de website IMH Nederland zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht gebruik te hebben gemaakt van onderstaande voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

IMH Nederland streeft erna juiste en actuele informatie op de website te plaatsen. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld is, kan het zijn dat informatie niet volledig is. Geef gerust feedback via info@imhnederland.nl. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanger van persoonlijke (zorg)advies voor uw gezin of uw kind. Neem bij twijfel dan ook altijd contact op met uw huisarts, jeugdarts of andere behandelaar.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. IMH Nederland aanvaardt geen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle teksten op de website van IMH Nederland zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendommen. We vinden het erg leuk als je informatie op de website wil delen, maar we willen dan vooraf wel met je overleggen hoe je gebruikt maakt van de getoonde content of welke delen je daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen gaat gebruiken. Foto’s op de website zijn of in eigendom van IMH Nederland of afkomstig van Pixabay.com of Unplash.com

Samenwerking
Met zorg kiezen we samenwerkingspartners of bedrijven. Indien je merkt dat personen, producten of organisatie die op de website benoemd worden niet de kwaliteit hebben die je verwacht laat het ons gerust weten zodat wij daar actie op uit kunnen zetten. Wij worden niet gesponsord en krijgen geen vergoedingen of subsidies van bedrijven of overheid. Op die manier proberen we de onafhankelijke kennis te borgen.