Ga naar de inhoud

Disclaimer

Gebruik van website, diensten en producten van IMH Nederland

Op het gebruik van de website IMH Nederland, producten van IMH Nederland en diensten van IMH Nederland zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website en alle producten en diensten, word je geacht om kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

IMH Nederland streeft erna juiste en actuele informatie op de website te plaatsen. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld is, kan het zijn dat informatie niet volledig is. Geef gerust feedback door contact met ons op te nemen. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanger van persoonlijk (zorg)advies voor uw gezin of uw kind(eren). Neem bij twijfel dan ook altijd contact op met uw huisarts, jeugdarts of andere behandelaar.

Ook kan de informatie op we website niet gezien worden als vervanger van een op maat gemaakt plan van aanpak voor jouw organisatie. Wil je dat we op maat met je meedenken, neem dan contact met ons op.

Aan de informatie op onzew website kunnen bovendien geen rechten worden ontleend. IMH Nederland aanvaardt geen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle teksten op de website van IMH Nederland zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendommen. We vinden het erg leuk als je informatie op de website wil delen met anderen, maar we willen dan vooraf graag met je overleggen hoe je gebruikt maakt van de getoonde content of welke delen je daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen gaat gebruiken. Foto’s op de website zijn of in eigendom van IMH Nederland of afkomstig van Pixabay.com, Pexels.com of Unplash.com

Samenwerking

Met zorg kiezen we onze samenwerkingspartners en bedrijven die wij ondersteunen met scholing en innovatieve diensten. Indien je merkt dat personen, producten of organisaties die op de website benoemd worden niet de kwaliteit hebben die je verwacht, laat het ons gerust weten, zodat wij daar actie op uit kunnen zetten.

Wij worden niet gesponsord door zorgorganisaties, bedrijven of leveranciers. Op die manier proberen we onafhankelijkheid zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene voorwaarden en klachten

We vinden het belangrijk om in de samenwerking duidelijke afspraken te hebben. De afspraken die wij maken m.b.t. onze dienstverlening staan in de Algemene Voorwaarden. Indien je niet tevreden bent over de kwaliteit die wij geleverd hebben, vinden we dit erg vervelend om te horen. We komen dan graag in contact met je, zodat we kunnen zoeken naar een passend alternatief. Meer informatie over onze klachtenafhandeling vind je in de klachtenprocedure.

Persoonsgegevens

IMH Nederland vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoons – en bedrijfsinformatie uit consultatie, advies, aanmelding, administratie, scholing of overige diensten. In onze privacyverklaring staat hoe we toezicht houden op persoonsgegevens en in de Algemene Voorwaarden staat hoe we omgaan met geheimhoudingsplicht en auteursrecht.