DINK Kinderfysio

Kinderfysiotherapie
Kinderen ontwikkelen hun motoriek en zintuigen door beweging en spel. Bij sommige kinderen verloopt deze ontwikkeling trager of anders dan gebruikelijk. Deze kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie.

Hulpvragen
Moeite heeft met bewegen, het onzeker is en zich lastig (verbaal) staande kan houden tussen andere kinderen, motorische ontwikkelingsproblemen, prikkelverwerkingsproblemen, begeleiding van ex-premature baby’s, als het opvoeden van je kind niet gaat zoals je voor ogen hebt, dan is dat ook van invloed op de relatie met je kind en de gevoelens die je hebt over je kind.

Behandelaanbod
Sensorische Informatie Therapie, Kinderfysiotherapie, OKI-B, TOP-kinderfysiotherapie (voor ex-prematuren), Mini-kanjerclub (voor peuters).