DIKO coaching

Kinderen uiten zich met gedrag. Ik help om het gedrag van het kind naar de opvoeder te vertalen zodat er verandering en verbetering kan optreden. Daarnaast bied ik kindercoaching (vanaf 6 jaar), dit is kortdurende professionele begeleiding op gebied van bewustwording en ontwikkeling.

Hulpvragen
driftig of onrustig gedrag, angstig, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen.

Behandelaanbod
Kindertolken middels methode presentchild,
kindercoaching (kindercoaching vanaf 6 jaar)
gecombineerde trajecten.

Contact gegevens

DIKOcoaching
info@DIKOcoaching.nl
06 – 201 646 83
http://www.dikocoaching.nl

Het Elferman 69
Denekamp

Diane Kokkeler
Kindertolk/kindercoach