Meteen naar de inhoud

Cuddle & Care

Cuddle and Care

Cuddle & Care – een goede interventie voor ouders in jouw regio?

Armoede treft ongeveer één op de tien baby’s en peuters in Nederland. Armoede maakt deze kinderen kwetsbaar en ze hebben minder kans om gezond op te groeien, zowel psychisch als lichamelijk.

Als de ouders sensitief zijn voor de behoeften van hun kinderen, kan dat een gunstige invloed hebben op de ontwikkeling. Maar door alle (financiële) stress die zij ondervinden, is dat vaak moeilijk.

Ouders in deze situatie zoeken meestal niet graag hulp, omdat ze zich schamen. Ze ervaren dat de maatschappij een sterk oordeel over hen heeft. Hulpverleners kunnen deze ouders dan ook maar moeilijk bereiken. Dat is zonde, want deze ouders hebben natuurlijk, net als alle ouders, veel vragen over de opvoeding.

logo Cuddle&Care

In Oost-Nederland is de afgelopen jaren gewerkt aan een vernieuwende en laagdrempelige aanpak voor dit probleem: ‘Cuddle & Care’. Tilburg University is op zoek naar ouder-baby groepen die deze methodiek de komende jaren willen testen.

Het project ‘Cuddle & Care’ is ontwikkeld samen met jonge ouders in armoede zélf. In Cuddle & Care komen ouders bijeen in een ouder-baby groep met andere ouders in dezelfde situatie. Een geschoolde groepscoördinator regelt alles. In de praktijk ging het om tienermoeder groepen, maar het project kan breder worden ingezet.

Er zijn vijf belangrijke onderdelen die maken dat het project effectief kan zijn:
1) Versterken van de ouder-kind relatie en sensitief ouderschap door het dragen van de baby in een doek of draagzak, en informatie door een psycholoog met IMH-kennis
2) Stressvermindering door inzicht in, en ondersteuning bij, de financiën
3) Onderlinge steun, door (twee)wekelijks in de groep ervaringen uit te wisselen
4) Gezond koken en samen eten, als dat kan op de locatie
5) Laagdrempelige doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp, als dat nodig is.

Ouders waren erg tevreden over het project, en de uitkomsten leken positief. Zo voelden de ouders zich meer intiem met hun baby door het dragen en kalmeerde het dragen zowel hen als hun baby.

Ook gaven de ouders hun baby relatief vaak borstvoeding en gaven ze aan dat ze meer financieel overzicht hadden.

C&C samenkomst

In dit project willen we drie dingen onderzoeken:

  • Hoe we ouders het beste kunnen bereiken om mee te doen aan het project.
  • Of het project inderdaad een goed effect heeft op de ouder-kind relatie en het welzijn van de ouders.
  • Welke onderdelen van het project waardevol zijn voor de ouders, en of verschillende onderdelen waardevol zijn voor verschillende ouders.

Als we dit weten, kunnen andere projecten hiervan leren hoe ze deze ouders het beste kunnen bereiken en ondersteunen. Dit kan door het hele project ‘Cuddle & Care’ uit te voeren, of door onderdelen ervan op te nemen in hun eigen werkwijze.

Het doel is dat ouders, die in de lastige omstandigheid van armoede hun baby krijgen, goede ondersteuning op maat krijgen, zodat zij én hun kinderen er beter van worden.

C&C financiele zorgen

Tilburg University komt graag in contact met organisaties die interesse hebben om ‘Cuddle & Care’ te implementeren! We kunnen vanuit het onderzoek o.a. ondersteuning bieden bij de implementatie.

Er is wel enige haast bij.

Neem bij interesse contact op met de onderzoeker Rachel Verweij, r.verweij_1@tilburguniversity.edu; 013 – 466 29 77