Ga naar de inhoud

IMH preventie en behandeling

Begeleide oudergroep voor zwangeren, aanstaande ouders, gezinnen met baby’s en jonge kinderen

Online oudergroep

Onze deskundigen ondersteunen (aanstaande) ouders bij de opvoeding van baby’s, peuters en kleuters. Dit doen ze met een online groep waar ouders elkaar kunnen treffen en elkaar kunnen ondersteunen. De groep helpt je, door verhalen die je herkent. Je leert en je inspireert elkaar.

Een groep heeft een positieve werking op de ontwikkeling van kinderen en op de band tussen jou en je kind. Onze experts begeleiden de groep. Ook krijgen ouders van deze oudergroep toegang tot de online groepsbijeenkomsten voor ouders

De sfeer online oudergroep is inspirerend, je herkent jezelf in verhalen van anderen en de groep is veilig tegelijk. Je denkt samen met andere ouders na, oefent met voelen wat stressvolle situaties bij je oproepen én je leert je te richten op wat je wél kunt beïnvloeden in jullie gezin. Je leert je verplaatsen in je kind én contact te houden met jezelf. 

Onze deskundigen zijn in de oudergroepen aanwezig, om de groep te begeleiden en je te voorzien van inzichtgevende materialen en oefeningen. 

Samen leren over opvoeding van baby's en jonge kinderen

Een Infant Mental Health deskundige is gespecialiseerd in de ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen en helpt je op weg om op te voeden vanuit veiligheid en vertrouwen

Online groepsbijeenkomst combineren met live hulp

We weten dat ouders veel hebben aan steun van andere ouders. Dat kan net zoveel positieve verandering brengen als een individueel hulptraject. Onze oudergroepen zijn goed te combineren met hulp die je al hebt. Ook kan je op zoek gaan naar vormen waarbij je ook in je eigen gemeente ouders kan ontmoeten. Je kunt denken aan deze vormen:

– Centering Pregnancy en Centering Parenting georganiseerd door je verloskundige en de Jeugdgezondheidszorg in je gemeente
– Lokale maandelijkse ouder-kind café, borstvoedingscafé of Mamacafé: wandel eens binnen
– Cuddle & care, een wekelijks ouder-kind café voor jonge ouders
– Informele steun voor gezinnen door een ander gezin, een paar uur in de week
– Informele steun door andere ouders die bij je langs komen bij Homestart
– Digitaal daten voor een koffiedate of wandeling op Buurtmama’s: de ontmoetingsplek voor mama’s
– Onze online oudergroepen kan je ook inzetten als je op de wachtlijst staat voor hulp, of als ondersteuning voor hulp die je al krijgt

Behandeling in 5 gesprekken

Je zorgen over jullie gezin kunnen soms sterk zijn en langere tijd aanhouden. Met hulp van een IMH-behandelaar kun je op tijd je klachten ombuigen. Zo kun je weer met vertrouwen en energie je rol als opvoeder invullen en de ontwikkeling van je kind weer ondersteunen.

Na een eerste inventarisatie van je vragen en zorgen, krijg je een korte samenvatting en een plan van aanpak. In dit plan van aanpak kiezen we een focus van de behandeling op één van de problemen, en staan de doelen waar we mee aan de slag gaan. In 5 behandelsessies ga je daarna met de doelen aan de slag. 

De behandeling is online of live in Delden. Als de hulp beter live gegeven kan worden, terwijl je niet in de regio Twente woont, dan zoeken we naar een behandelaar in jouw regio.

Aanmelding & vergoeding

Informatie voor vragen

Ben je aan het oriënteren op behandeling en heb je vragen? Dan mag je mailen naar behandeling@imhvoorouders.nl. Mail je vraag, jouw telefoonnummer en voorkeur tijdstip van het terugbellen naar behandeling@imhvoorouders.nl. Zie hieronder de momenten waarop we kunnen terugbellen:

Maandag van 15.00 tot 16.00 uur
Dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur
Woensdag van 9.00 tot 10.00 uur
Donderdag van 14.00 uur tot 15 uur
Vrijdag van 8.30 uur tot 9.00 uur

Wat je moet weten voordat je aanmeldt:

Wil je bij ons behandeling, dan bieden we je een gratis kennismakingsgesprek. Dit helpt jou en ons om te zorgen dat je de juiste informatie en ondersteuning krijgt.

Om hier gebruik van te maken mag je mailen naar behandeling@imhvoorouders.nl. Mail je vraag, jouw telefoonnummer en we bellen je voor een afspraak. Voordat je de keuze maakt om bij ons te behandelen, is het goed om te weten dat we live behandelen in Delden (regio Twente) en dat onze andere behandelingen online zijn. Ook is het goed om te weten dat we nu afspraken aan het maken zijn voor vergoeding, maar dat we voor nu alleen nog contractvrij werken. Dat betekent dat je dus een gedeelte vergoed krijgt en een deel moet zelf betalen (zie kopje vergoeding of zelfbetalen). Meer informatie is te vinden via onze folder over over de randvoorwaarden van de behandeling

Wachttijden

Op 3 maart 2024 is er geen wachttijd. Houdt er wel rekening mee dat je vooraf een verwijzing bij je huisarts te regelen hebt en je voor eventuele vergoeding met je zorgverzekeraar af te stemmen hebt. We plannen de behandelafspraken in, op het moment dat jij akkoord hebt gegeven en er afspraken zijn gemaakt over de betaling en/of vergoeding. 

Vergoeding of zelf betalen?

Op dit moment werken wij contractvrij en hebben we geen afspraken met gemeenten of zorgverzekeraar. Dat betekent dat je de sessies of deelname aan de oudergroepen zelf betaalt. Soms vergoeden zorgverzekeraars een deel van de zorg geboden door niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Wil je hiervan gebruik maken, vraag dan zelf na bij je zorgverzekeraar welke regels zij hiervoor hanteren. In onze folder over over de randvoorwaarden van de behandeling, lees je onder meer onder welke codes we behandelen. 

Je kunt ook met je wijkcoach een maatwerkovereenkomst aanvragen. We kunnen de behandeling dan starten zodra de maatwerkovereenkomst door de gemeente en ons getekend is. Een reden voor de gemeente om je hierbij te helpen is dat er geen IMH deskundige in je gemeente is of omdat de wachtlijsten bij de huidige aanbieders te lang zijn. De zorg die wij leveren wordt dan vergoed via de gemeente. 

Onze behandelaren worden ook ingehuurd door organisaties die al zorg aan je leveren. Zo kan één van onze behandelaren een deel van de behandeling uitvoeren. Een reden voor zorgorganisaties om je hierbij te helpen is dat de organisatie zelf geen IMH-deskundige heeft of omdat de wachtlijsten voor de IMH-zorg te lang zijn. We kunnen dan de behandeling starten indien er een onderaannemersovereenkomst of detacheringovereenkomst is ondertekend. De zorg die wij leveren wordt dan vergoed via de organisatie waar je al in zorg bent. 

Afmelden voor je geplande behandelgesprek

Wil je een afspraak afmelden? Dan kan dat tot 24 uur van te voren. Vaak zitten we in gesprek. Stuur ons daarom een mail: behandeling@imhvoorouders.nl. Voor afzeggingen binnen 24 uur hanteren we €55,- annuleringskosten. Deze kosten kunnen niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. 

Jullie privacy en veiligheid

De online hulp krijg je aangeboden vanuit een omgeving die rekening houdt met je privacy, met beeldbel ondersteuning en informatie die je altijd kunt terugkijken of teruglezen op een moment dat jij het wenst. Je IMH professional of IMH behandelaar kijkt vervolgens samen met je hoe je deze kennis kan toepassen binnen jouw gezinssituatie.

Kwaliteit en klachten

Normen overheid en beroepsverenigingen

We werken met geregistreerde behandelaren. Dat vinden we belangrijk, omdat behandelingen in gezondheidszorg zorgvuldigheid vragen. Wij willen dan ook dat de kwaliteit die wij bieden voldoet aan de eisen die er gesteld worden aan behandelaren. Daarom werken we vanuit de richtlijnen die de overheid aan zorgorganisaties voorleggen aan medische behandelingen. We vinden het belangrijk dat jij weet wat er mogelijkheid is. Lees daarom hier wat je rechten en plichten zijn bij medische behandelingen. Naast deze meer algemene richtlijnen, houden we ons ook aan de beroepscode van het Nederlandse Instituut voor Psychologen (NIP) en het GGZ kwaliteitsstatuut Conform de eisen vanuit de overheid voldoen wij aan een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (goed gekeurde datum 05-03-2024). Onze behandelaren zijn tevens aangesloten bij een beroepsvereniging die klacht – en of tuchtrecht hebben.

Niet tevreden?

Alle IMH-professionals en IMH-behandelaren met wie wij samenwerken, zijn gediplomeerd en aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Zij volgen allen nascholing, ontwikkelen zich middels intervisie en/of supervisie en werken vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten.  Ben je ondanks de grote zorgvuldigheid die wij hanteren niet tevreden, dan horen we dat natuurlijk graag. Neem dan contact met ons op via info@imhnederland.nl of telefonisch op maandag, dinsdag of donderdag tussen 8.30-12.00 en 13.00- 16.30 uur naar 085 – 1300 436. Dan kijken we hoe we het kunnen oplossen. 

Wil je niet met je behandelaar of met onze organisatie overleggen, dan kun je gebruik maken van onze klachtenprocedure.