Aveleijn

Verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsproblematiek

Aveleijn biedt ondersteuning bij multiproblematiek, waarbij er naast een verstandelijke beperking sprake is van bijkomende problematiek, zoals een psychiatrische stoornis, onverwerkt trauma, angst – en stemmingsstoornissen en of gedragsproblemen. Als deze problemen op de voorgrond staan, kan het noodzakelijk zijn om behandeling in te zetten. Daarvoor kan u bij het Behandel – en Adviescentrum terecht. Daarnaast heeft Aveleijn aanbod voor kinderdagcentra, ambulante gezinsbegeleiding en 24-uurs wonen voor moeder-kind.

Hulpvragen
Opvoedingsvragen (o.m. spelen, eten, slapen, zindelijkheid) bij kinderen met een verstandelijke beperking. Begeleiding en behandeling van ouders met een verstandelijke beperking. Onderzoek naar intelligentie – en gedragsontwikkeling. 24-uurs zorg voor ouders met een verstandelijke beperking met kinderen in de leeftijd 0-4 jaar.

Behandelaanbod
Onderzoek & diagnostiek, speltherapie, (pre-verbale) EMDR, (pre-verbale) logopedie, fysiotherapie, video-interactie begeleiding, fase-differentiatie therapie, borsteltherapie, Pivotal Respons Therapie (PRT), Triple P, Triple P Stepping Stones, TOP-PPG, IAG, Sensorische Integratietherapie, diagnostiek en behandeling kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) o.m. via LACCS

Diagnostiek
Bij kinderen of ouders  met een verstandelijke beperking is het niet altijd duidelijk hoe klachten en gedrag geïnterpreteerd kunnen worden. Soms is het niet duidelijk of cliënten een verstandelijke beperking hebben.

Aveleijn heeft een uitgebreid multidisciplinair (artsen, gedragswetenschappers en paramedici) diagnostisch team dat gespecialiseerd is in onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking. Voor verschillende aandachtsgebieden, zoals seksueel misbruik, autisme, ouderenzorg en gedragsproblemen, voeren zij complex diagnostisch onderzoek uit. Zij kunnen u helpen met vragen over het niveau van functioneren van een cliënt, waar krachten en waar beperkingen liggen, of dat er mogelijk sprake is van bijkomende problematiek.

Contact gegevens

Aveleijn
behandeling@aveleijn.nl
074-2556600
www.aveleijn.nl

Grotestraat 260
7622 GW Borne