Ga naar de inhoud

Autisme

Wat is Autisme
Autisme is een gangbare naam voor gedrag dat binnen het Autisme Spectrum valt. Spectrum betekent dat het een hele brede range met allerlei gedrag. Als je gedrag hebt dat binnen die range valt en voldoet aan onderstaande kenmerken, dan kan het zijn dat er sprake is van Autisme. Omdat Autismegedrag voort kan komen uit allerlei andere dingen, is het altijd goed om eerst ook andere oorzaken uit te sluiten.

Er zijn 3 belangrijke dingen waaraan een kind moet voldoen als er sprake is van Autisme:

 • Problemen in de communicatie
  Bijv. problemen met taalontwikkeling, eigen taaltje bedenken, moeite om met iemand te praten, speciale toontjes of de intonatie en taal van iemand anders herhalen.

 • Problemen op sociale interactie
  Bijv. moeite hebben met aankijken, veel in eigen wereldje zitten, weinig gericht lachen en plezier delen, niet wijzen of de andere mensen betrekken

 • Bijzonderheden in gedrag of in de belangstelling
  Bijv. weinig de wereld verkennen, passief, belangstelling hebben voor bepaald speelgoed en het andere niet interessant vinden, last van zintuigelijke dingen als nagelsknippen, tandenpoetsen of bepaalde voedingsmiddelen, moeilijk in slaap kunnen komen.

Is je kind tussen de 12 en 48 maanden, dan kan je kijken deze vragenlijst invullen om te zien of er een aanleiding is nader onderzoek te doen naar Autisme.

Autisme en jonge kinderen
Bij hele jonge kinderen (5 jaar en jonger), is heel veel gedrag zoals hier boven staat nog wel logisch en als een kind ergens van hierboven iets heeft, hoeft dat niet gelijk een probleem te zijn. Maar, we weten ook dat als een kind een combinatie van de bovengenoemde gedragingen heeft, het verstandig is om zo vroeg mogelijk onderzoek te doen.

Er zijn namelijk veel behandelingen voor kinderen met autisme. Van ondersteuning bij het eten of slapen tot aan het leren praten, aankijken en plezier maken met anderen. We weten ook uit onderzoek dat hoe sneller je een kind met autisme hierbij ondersteunt, hoe groter de kans dat het gedrag waar jij je zorgen over maakt minder wordt.

Wat kun je als ouders doen
Het is altijd spannend voor ouders om hulp te vragen bij de opvoeding. Maar als het gedrag van je kind moeilijk te sturen of te begrijpen is en je kind erg in zijn eigen wereldje blijft zitten, dan is het wel verstandig om er op tijd bij te zijn. Hoe eerder je namelijk begrijpt wat er aan de hand zou kunnen zijn, hoe beter je een plan kan bedenken wat zou kunnen passen. Dit voorkomt frustratie bij jullie kind, maar ook onmacht bij jullie.

Online ondersteuning
Omdat er bij jonge kinderen met Autisme zoveel gedaan kan worden om ergere (ontwikkelings)problemen te voorkomen, hebben professionals, wetenschappers en ouders een eigen expertisegroep gemaakt. Deze expertisegroep heet Autisme en Jonge kind opgezet. Er is een website waarop ervaringsverhalen van ouders te vinden zijn, uitgebreide informatie over kenmerken en een vragenlijst die je kan invullen voor je jonge kind.

Verder heeft Kenniscentrum KJP heeft samen met professionals, ouders en ervaringsdeskundigen informatie verzameld over Autisme. Ook als je bij Balansdigitaal (een platform voor ouders) zoekt op Autisme vind je veel informatie en is er een Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Bespreek je zorgen
Twijfel je of je kind misschien voldoet aan de kenmerken van Autisme en wil je er snel bij zijn, bespreek je zorgen. We weten dat er soms nog gezegd wordt dat je moet afwachten, maar de ervaring van professionals die behandelen is dat als je er vroeg bij bent je nog veel voor je kind kan betekenen. Je kan de jonge jaren beter benutten om de ontwikkeling te stimuleren en je kind goed voor te bereiden op de overstap naar school. Je kan je zorgen delen met je huisarts of jeugdarts op het consultatiebureau. Samen kunnen jullie kijken of er een reden is om een specialist te betrekken en om een plan te maken welke oorzaken uit te sluiten. Specialisten die veel doen op het gebied van Autisme zijn GZ-psychologen, Klinisch psychologen, Kinderpsychiaters, Kinderartsen of IMH-specialisten.

Richtlijnen voor professionals

 • DAIMH. Screening, triage en diagnostiek bij 0-5 jarigen. Lees richtlijn
 • Richtlijn NCJ Psychosociale problemen (2016). Lees richtlijn
 • Richtlijn NCJ Autismespectrumstoornissen (2015). Lees richtlijn
 • Autisme Overijssel richtlijn voor mensen met een verstandelijke beperking en (vermoeden van) autisme spectrum stoornis (2011). Lees richtlijn