Achtergrond informatie IMH Nederland

Het platform voor scholing, behandeling, netwerken en matching

Onze drive:

Het doel van IMH Nederland is om zoveel mogelijk kinderen zo zorgeloos mogelijk te laten opgroeien. Om dat mogelijk te maken, ondersteunen wij ouders en verwijzers actief bij het vinden van de juiste professional. De juiste zorg, op het goede moment. Daar gaan we voor! In plaats van stepped care, willen we matched care in Nederland. Juist bij gezinnen met jonge kinderen, omdat de (brein)ontwikkeling van het kind, het zelfbeeld van ouders over hun opvoedcapaciteiten en de band tussen ouder en kind in deze periode zo gevoelig is. 

Onze missie: goede gezinsgerichte zorg, direct beschikbaar voor ouders en kind!

Bedrijfsvisie:

Wij vinden dat iedereen in Nederland recht heeft op de juiste zorg en expertise, zonder daar lang op te moeten wachten of geografisch beperkt te worden. Met behulp van moderne online technologie koppelen we zorgvraag en aanbod efficiënt aan elkaar. 

Klik voor animatie

Onze inhoudelijke zorgvisie gaat uit van preventie (Infant Mental Health), een gezinsgerichte benadering en positieve psychologie. We zetten ons in om de zorg te ontschotten door actief professionals sector overstijgend en vanuit eigen motivatie met elkaar te verbinden, deskundigheid te bevorderen en kennis te delen. We zijn niet elkaars concurrent, maar hebben een gezamenlijke maatschappelijke verantwoording te nemen om de zorg in Nederland goed in te richten.

We spelen in op de behoefte van de nieuwe generatie volwassenen (zowel professionals als ouders) die vanwege de ‘on demand-cultuur’ een hoge mate van zelfregie kennen en die gelijkwaardigheid in een hoog vaandel heeft. 

Ons aanbod

We willen professionals en organisaties faciliteren met slimme en inhoudelijke software, zodat zij hun focus kunnen houden op de zorg aan gezinnen. We bieden daarom een full service aanbod:

1)  Online communities

      We bouwen online communites met onze eigen technische omgeving, die je kan vergelijken met een intranet, maar dan verbindend op landelijk niveau en voor alle sectoren toegankelijk.  Ook bouwen we offline communities, door lokale IMH-netwerken te faciliteren. De IMH-netwerken verbinden 1e lijnprofessionals, jeugdgezondheidszorg met o.m. revalidatiezorg, jeugdzorg en expertise vanuit het ziekenhuis. 

2)    Matching

      Professionals en organisaties kunnen zich inschrijven in onze digitale portfolio’s. Daar kunnen professionals hun expertise, wachttijden en behandelaanbod in vermelden. Zo weten we in de toekomst op landelijk niveau welke zorg waar en wanneer beschikbaar is. Die kennis zetten we in om goed te matchen tussen hulpvraag van ouders en het aanbod van verwijzers. Financiele afwikkeling verloopt geautomatiseerd, zodat organisaties en ZZP-ers geen administratieve rompslomp hebben en geen tijd kwijt zijn aan zoeken naar de juiste plek voor een gezin. 

3)    Digitale behandelomgeving

      De digitale portfolio’s krijgen een link met een digitale behandelomgeving (via JouwOmgeving) zodat alle jonge kind professionals diagnostiek- en behandelmethoden snel bij de hand hebben en in een beveiligde omgeving e-health toepassingen kunnen gebruiken met het gezin. 

4)  Online leerplatform

      De digitale portfolio wordt ook gekoppeld aan ons online leerplatform, zodat professionals snel toegang hebben tot praktijk gerichte IMH-scholing. We zorgen voor een combinatie van online theoretische kennisoverdracht, casuistiekgericht werken, verstevigen van vaardigheden en live ontmoeting. Dit wordt ondersteund door regionale congressen die i.s.m. Vakblad Vroeg worden uit georganiseerd.  

 

Digitaal portfolio

In het online digitale portfolio kan een zorgprofessional zijn of haar gegevens zetten zoals diploma’s, specialismen, vakinhoudelijke kennis en werkdagen. Wanneer er een vraag bij ons team binnenkomt (via een erkende verwijzer of een ouder.) zien we snel wie gespecialiseerd is in de desbetreffende hulpvraag. Zo kunnen we ouders goed ondersteunen, omdat er een professional gezocht wordt die aansluit bij hun wensen. Zorgverleners hebben het voordeel dat zij benaderd worden met zorgvragen die passen bij hun expertise en verwijzers hoeven niet onnodig lang rond te bellen naar de juiste organisatie. Organisaties met wachtlijsten kunnen via ons platform snel ZZP-ers vinden die in te zetten zijn binnen hun organisatie. 

Wat kan jij in je eigen regio doen?

Wij richten in heel Nederland multidisciplinaire netwerken op met daarin een mix van zorgverleners die betrokken zijn bij het jonge kind. We werken graag samen met professionals die zich binnen hun regio profileren als jonge kind expert en die de vraag van ouders centraal willen stellen, geloven in ontschotten, zetten zich in voor ketensamenwerking en proberen zonder wachtlijst te werken. Zij kijken integraal naar het gezin, de ontwikkeling van het kind en de interactie tussen ouders en kind en gebruiken het gedachtegoed Infant Mental Health als leidraad binnen hun aanbod. 

Om netwerken te starten; beginnen we altijd eerst met een kick-off, zodat collega’s uit de regionale keten de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten.  

Twentse samenwerking als voorbeeld
Wat er inmiddels in Twente is ontstaan is bijzonder. Vanuit allerlei sectoren zijn professionals geschoold in Infant Mental Health. Er vindt kruisbestuiving plaats tussen kinderopvang, onderwijs, ziekenhuis, jeugdzorg en verloskunde. We draaien regionale pilots, voor een betere verbinding tussen ziekenhuiszorg en eerstelijn. Bijvoorbeeld hoe we het netwerk rondom onrustige baby’s kunnen versterken of hoe we stress en onveiligheid in jonge gezinnen kunnen voorkomen. Omdat professionals die IMH-geschoold zijn elkaar willen blijven ontmoeten, organiseren we in 2021 voor het eerst een regionale IMH-kennisdag en is intervisie opgestart. 

Arnhem als voorbeeld van casuistiekbespreking
Naast Twente is er een nieuw netwerk in Arhem opgericht. Dit netwerk onderzoekt of intervisie kan bijdragen aan een betere verbinding tussen voorveld en specialistische jeugdzorg. De professionals in de regio zijn zelf de spil in het web. Kijk voor actuele regio’s onder het kopje Regio’s in de menubalk bovenin.

Heb je zelf interesse om in jouw regio iets op te zetten of te kunnen betekenen rondom IMH? Wil je werken aan het wegwerken van schotten en over sectoren en organisaties heen bouwen om de allerbeste zorg voor het jonge kind te kunnen bieden? Wij kunnen ondersteunen en met je meedenken, vul ons contactformulier in om contact met ons op te nemen of stuur een mail naar info@imhnederland.nl

Organisatie

IMH Nederland is opgezet door Zillah Holtkamp, als een netwerkorganisatie die IMH-specialisten met elkaar verbindt en IMH-kennis uitrolt naar andere sectoren binnen de geboorte – en jonge kindketen.

Gezien de groeiende vraag in Nederland om transdisciplinair te werken, is de netwerkorganisatie sinds april 2020 overgegaan in een samenwerking. IMH Nederland is daardoor een onderdeel van IkWerkindeZorg B.V. geworden.

IkWerkindeZorg B.V. is van eigenaren Harry Kamp, Nick Hogt en Zillah Holtkamp. Harry is eigenaar van een groot e-matchingsbureau in de ouderenzorg (www.carematch.nl) en van een software ontwikkelingsbureau (www.carematchapplicatie.nl ). Nick is team coördinator van CareMatchapplicatie en technisch adviseur. Zillah is econoom/marketeer en IMH-specialist DAIMH& GZ-psycholoog BIG.

Ons team bestaat uit softwareontwikkelaars en planners en we werken samen met een grote club zorginhoudelijke professionals die via een flexibele schil aan ons verbonden zijn. We zetten ons in om zorginnovatie mogelijk te maken door de zorg efficiënter in te richten en effectiever om te gaan met het budget dat beschikbaar is. Dit doen we door technische middelen in te zetten bij knelpunten die zorgprofessionals tegen komen.

Vragen

Heb je toch nog vragen of wil je liever nog wat meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@imhnederland.nl of bel ons: 085-1300436.