Accare

Jonge kinderen met ontwikkelings – en/of gedragsproblemen
Bij jonge kinderen is het niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of het gedrag dat zij laten zien passend is bij hun leeftijd of dat er sprake is van een ontwikkelings- of gedragsstoornis. Toch is het belangrijk dat zo’n stoornis zo vroeg mogelijk herkend en behandeld wordt. Dan is de kans groter dat er minder problemen zijn als het kind opgroeit.
Voor goede diagnostiek en behandeling is juist bij jonge kinderen specifieke kennis en ervaring nodig.

Hulpvragen
Gedragsproblemen als woede-aanvallen, boze buien, onrust en dwang. Ontwikkelingsproblemen als moeilijk leren,  begaafdheid, sociaal-emotioneel of regulatie. Ontwikkelingsstoornissen als Autisme, ADHD, hechting, stemming & angst.

Behandelaanbod
Onderzoek & diagnostiek, (pre-verbale) EMDR, Fase-Differentiatie therapie, ouder-kind speltherapie, Pivotal Response Training (PRT), Gezinsbehandeling, VIPP-SD, BPTG, oudergroepen Autisme en ADHD, KINGS, psychotherapie, systeemtherapie, Infant Mental Health interventies zoals MIG en Ambience, medicamenteuze behandeling